دانلود فایل نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی

Published on Author adminwebLeave a comment

نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی

هدف از این پایان نامه نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 10
فرمت فایل doc
حجم فایل 889 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65

نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت آموزشی

نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی

نوآوری در آموزش عالی

نوآوری، عبارت است از تغییری معنی دار كه برای بهبود خدمات و فرایندهای سازمانی و ایجاد ارزشهای جدید برای ذینفعان سازمان ها صورت می گیرد و برای دست یابی به ابعاد جدید عملكرد بر رهبری سازمان تمركز دارد. تأكید دپارتمان های حوزه تحقیق و توسعه برای نوآوری در موسسات آموزش عالی به منظور ارتقاء ارزش آموزشی برای دانشجویان و بهبود اثر بخشی تمامی فرایندهای یادگیری محور و كارآیی فرایندهای پشتیبان، رویه های یادگیری محور امری حیاتی و ضروری است. دانشكده ها و دانشگاه ها باید به گونه ای مدیریت و رهبری شوند كه نوآوری به عنوان یك فرهنگ و بخش طبیعی فعالیت های روزانه در آمده و به عنوان دانش افزوده برای همه اعضای هیئت علمی و دانشكده مطرح شود. توانایی تسریع در انتشار و تبدیل این دانش به سرمایه كه محركی برای بهبود آموزشی می باشد، امری ضروری است.

پیشبرد و هدایت حركت نوآوری، اجرا و پیگیری اصلاحات و بهبودها اغلب برای بسیاری از دانشكده ها و دانشگاه ها بی نهایت مشكل است. در برخی موارد، هر موسسه آموزشی ممكن است روشی ویژه به خود داشته باشد كه تا اندازه ای نوآورانه است. هر دانشكده یا دانشگاه می تواند نشریات و مطالبی را منتشر كند كه معرفی كننده برنامه ها و فعالیت های جدیدی است كه با هنجارهای دانشگاهی متفاوت هستند و شیوه جدیدی را (دست كم برای موسسه) ابداع می كنند و افرادی توانمند را برای هدف های مناسب در نظر بگیرد. در هر صورت این فعالیت های جدید و دیگر تغییرات برای بسیاری از بخش ها به صورت تصادفی هستند نه سیستماتیك. تعداد محدودی از مؤسسات آموزشی به كنترل خوبی بر پیامدهای حاصل از نوآوری دست یافته اند و بسیاری از موسسات آموزشی كه زمان و تلاش های قابل ملاحظه ای را صرف بهبود عملكرد خود كرده اند كه اغلب به الگوی پیشین بازگشت داشته اند. پر روشن است كه بسیاری از موسسات آموزشی فاقد یك چارچوب سیستماتیك هستند كه به آنها اجازه بدهد تا به طور مؤثری تغییرات را مدیریت و نوآوری را تشویق كنند و به نتایج مثبت و رو به افزایش حاصل از تلاش های خود دست یابند.

تغییر و نوآوری مفاهیم جدید بر مبنای یك فرایند و روش سیستماتیك اتفاق می افتد. مفاهیم جدید در نتیجه ایجاد شرایط مساعد ظاهر می شوند. فناوری های ناهمسان برای ایجاد ارزش های جدید با همدیگر تركیب می شوند. محیطی كه حاوی عناصر اساسی هستند و افرادی كه برای شناخت امكانات جدید آماده شده اند، با بحران های اقتصادی یا فرهنگی یا یك چشم انداز روشنی از آینده پیوند می خورد و زمینه را برای تغییر و نوآوری فراهم می سازد. طبیعی است كه آموزشی عالی دارای همه عناصری است كه برای تغییر و نوآوری ضروری هستند. آنچه كه نیاز است، یك مدل یا ابزاری است كه فرایندی سیستماتیك برای پیشبرد و مدیریت تغییرات فراهم سازد. معیار مالكم بالدریج برای تعالی عملكرد، مدل مناسبی را برای این منظور فراهم می سازد.

معیار بالدریج برای تعالی عملكرد:

مدیریت برای نوآوری، یكی از ارزشهای محوری معیار مالكم بالدریج است. این معیار ساختار جامعی را برای موسسات آموزشی به منظور تنظیم رسالت، چشم انداز، ارزش ها، هدف ها و چالش های راهبردی همراه با منابع ضروری برای بهبود بلند مدت فراهم می كند. این معیار ابتدا برای افزایش رقابت بین شركت های تولیدی آمریكا در دهه 1980 ایجاد شده بود. معیار به مرور تكامل یافته، در عمل به منظور تعالی عملكرد در سطح جهانی تعریف شده است. معیار بالدریج به طور مفصل و جامعی برای سازمان های بهداشتی و آموزشی در میانه دهه 1990 مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته است.

ارزش های مفاهیم اصلی معیار تعلیم و تربیت در هفت طیف تنظیم و مجسم شده است: 1- رهبری 2- برنامه ریزی راهبردی 3-تمركز بر دانشجویان، ذینفعان و بازار 4- سنجش و تحلیل و مدیریت دانش 5- تمركز بر اعضای هیئت علمی دانشكده 6- مدیریت فرایند 7- نتایج عملكرد سازمانی موسسات آموزشی متعددی از این معیار برای بهبود درونی با برای راهنمایی در نوشتن درخواست و ارائه این درخواست برای بررسی، نمره گذاری و دریافت جایزه ملی كیفیت استفاده كرده اند. مدرسه ها، دانشكده ها و دانشگاه ها می توانند برای دریافت جایزه ملی كیفیت مالكم بالدریج كه برنامه آن از سال 1999 شروع شده اقدام به تكمیل درخواست كرده، آن را ارسال كنند. طی هفت سال گذشته، موسسات آموزش عالی متعددی از ارزش ها و معیار بالدریج به عنوان یك چارچوب مدیریتی برای ایجاد نوآوری و تغییر در قلمرو معیارهای كلیدی استفاده كرده اند. زمانی كه موسسات آموزشی قادر باشند قوانین رهبری و برنامه ریزی را به روشنی بیان كنند و به طور شفافی نتایج آن را با خواسته هایشان مرتبط سازند، احتمال دستیابی به موفقیت در نهادیه كردن نوآوری در داخل فرهنگ سازمان، بسیار بیشتر است.

منبع:فروشگاه ساز فایلینا
فهرست مطالب

پایان نامه نوآوری دانشگاهی

2- 1- مقدمه
2-1-1 – نوآوری دانشگاهی
2-1-1-1- تفاوت خلاقیت و نوآوری و تغییر و اختراع 22
شكل شماره ( 2-1) : رابطه خلاقیت، نوآوری و تغییر 27
تولایی (1387) 27
2-2-1-2-تعاریف نوآوری 28
2-2-1-3- تاریخچه نوآوری 31
2-2-1-4- انواع نوآوری 34
2-2-1-5- فرایند نوآوری 37
شكل شماره (2-2): توالی فرآیند نوآوری در سازمان به نقل از تولایی (1387) 38
2-2-1-6- الگوهای تكامل فرآیند نوآوری تكنولوژیكی 39
2-2-1-6- 1-مدل فشار علم : 39
2-2-1-6- 2-مدل كشش بازار : 40
2-2-1-6- 3-مدل اتصالی : 40
2-2-1-6- 4-مدل یكپارچه و شبكه ای : 41
2-2-1-6- 5-مدل زنجیره ارزش : 41
2-2-1-7-ویژگی های نوآوری 42
2-2-1-8- نظام ملی نوآوری 46
2-2-1-9- تأثیر نوآوری بر فاكتورهای نظام آموزش 48
2-2-1-10- نظریه انتشار نوآوری 55
2-2-1-11-نوآوری دانشگاهی 58
2-2-1-12- نوآوری در آموزش عالی ( بر پایه مدل بالدریج ) 61
2-2-1-13- ابعاد نوآوری دانشگاهی 64

-پیشینه نوآوری دانشگاهی 65

2-4-1-1- پژوهش های خارجی 65
2-4-1-2- پژوهش های داخلی 66
2-5- جمع بندی و نتیجه‌گیری 68
منابع 72
منابع فارسی 72
منابع انگلیسی 78

ارائه مدل نوآوری در دانشگاه بر اساس فرهنگ یادگیری و مدیریت …

توسط خدام عباسی – ‏2017
هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل نوآوری در دانشگاه سمنان بر اساس فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش است. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل همه کارکنان غیر هیئت ‌علمی شاغل در دانشگاه سمنان (466 نفر) است که با استفاده از جدول مورگان (210 نفر) به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند.

نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی – …

۲ روز پیش – نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی ۲۶ فروردین ۱۳۹۷. نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی دسته: مدیریت بازدید: ۹ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۸۸۹ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۶۵. هدف از این پایان نامه نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی …

طراحی مدل جهت انتقال فناوری نوین در نظام آموزش عالی – فصلنامه …

تکنولوژی آموزشی روش سیستماتیک طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرآیند یادگیری که برمبنای اهداف ویژه جهت ایجاد آموزش مؤثرتر در جهت دانش آفرینی تنظیم می شود. و بکارگیری ازاین تکنولوژی در مکانی بجز مکان اولیه ،انتقال تکنولوژی است. پژوهش با هدف طراحی مدل جهت انتقال تکنولوژی آموزشی در دانشگاههای آزاد مازندران انجام …

[PDF]نوآوری فنی و اجرایی در دانشگاه یزد با تأکید بر زیرساختهای …

ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺑﻌﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد. ،. ﺗﺄﺛﯿﺮ. اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآوري. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﻮد . ﻣﺒﺎﻧ. ﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ﻧﻮآوري. و. داﻧﺸﮕﺎه. : اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ. ﻓﻘﻂ ….. ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ. ﻫﺎي زﯾﺮ آزﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪ. : .1. ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧ. ﺶ و ﻧﻮآوري. (. ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ. ) راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ. ﺎ. داري وﺟﻮد دارد . .2.

بررسي ارتباط جو سازماني و نوآور بودن در فرآيند

توسط شاكري فاطمه
موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي، يزد … اين مقاله به بررسي تاثير جو سازماني در 7 بعد هم بستگي، استقلال، چالش، منابع، بازبودن نسبت به نوآوري، تشويق و نظارت و مديريت بر نوآور بودن در فرآيند را بررسي … اعتبار مدل هاي مفهومي هر يک از ابعاد جو سازماني و نوآور بودن در فرآيند از طريق تحليل مسير و تحليل عاملي تاييدي ارزيابي شد.

[PDF]مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوري در سطح ملي – فصلنامه …

توسط بی تعب – ‏2013
نــوآوري، علــم و فنــاوري، مــدل هــای ارزیابــی در ســطح ملــي، شــاخص هــاي. توانمنــدی بومــي، سیاســتگذاری. ١-دانشــجوی دكتــرای سياســتگذاری علــم و فنــاوری، گــروه مدیریــت فنــاوری اطاعــات، دانشــكده. مدیریــت و اقتصــاد، دانشــگاه تربيــت مــدرس. ٢- دانشيار گروه مدیریت فناوری اطاعات دانشكده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس.

[DOC]یادگیری سازمانی و نوآوری دانشگاهی (مطالعه موردی مراکزآموزش …

در پژوهش حاضر، رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری دانشگاهی در مراکز آموزش عالی بررسی شد. روش اين … سرانجام یافته ها نشان داد كه بين ابعاد یادگیری سازمانی و ابعاد نوآوری سازماني در مراكز آموزش عالي مورد مطالعه، همبستگي بالا و معني داري وجود دارد. کلید واژه ها: ….. متغيرهاي خارج شده از معادله رگرسيوني در اين مدل به شرح زير مي باشد:.

آموزش عالي نهادهای تحليلي بر وضعيت ابعاد مديريت دانش در و …

شناسایی و ضمن ارزیابی ابعاد فوق در دانشگاه یزد اثر هر یک از آنها بر نوآوری فنی و اجرایی. بررسی شد. این پژوهش، توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی میباشد. ….. در این مدل متغیر مستقل مدیریت دانش و متغیر وابسته. نو آوری میباشد. فناوری. ابعاد زیرساختی. مدیریت دانش. فرهنگ. ساختار. نوآوری فنی. خلق و کسب دانش. نو آوری.

بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند با استفاده از …

اعتبار مدل‌های مفهومی هر یک از ابعاد جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند از طریق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد. نتایج گویای … 1دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد … لذا تاثیر ابعاد مختلف جو سازمانی بر نوآوری در فرآیند و کسب و کار در این شرکت مورد ‌بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی تأثیر رویکردهای منابع انسانی استراتژیک بر …

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد کلیدی الگوی مدیریت منابع انسانی، رویههای این مدل و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی نوآورانه و کارآفرینانه است. روش پژوهش به لحاظ … جامعۀ آماری را تمامی مدیران عالی در سطح دانشکدههای دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی تشکیل میدهند که با روش نمونهگیری هدفمند، تعداد 70 نفر از رؤسا و مدیران انتخاب و بررسی شدند.

نوآوری های مدیریت آموزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی تا پایان سال 96 از پذیرفتن مقاله به دلیل حجم زیاد مقالات معذور است. فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی مطابق مجوز شماره 87/375879 مورخ 1387/11/3 مصوب دانشگاه آزاد اسلامی است. مقالات پر بازدید. بررسی رابطه هوش فرهنگی و آگاهی فراشناختی و باورهای هوشی با عملکردتحصیلی · بررسی نقش واسطه ای …

بررسی رابطة توسعة حرفه‌ای با نوآوری آموزشی اعضای هیئت …

توسط میر کمالی – ‏2015
هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطة توسعة حرفه‌ای با نوآوری آموزشی در میان اعضای هیئت علمی دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران انجام شده است. روش: جامعة آماری … 2استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران … شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های به‌سازی اعضای هیئت علمی به منظور ارائه یک مدل مفهومی.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮآوري در ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان – …

ﺳﻄﺢ ﻋ. ﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن و ﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ، ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ. ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺑﻌﺎد آن. (. ﺳﺎﺧﺘﺎري، راﺑﻄﻪ. اي و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ) ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮآوري و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺑﻌﺎد در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﻧـﻮآوري، ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ . روش. ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮ. ﺻﻴﻔﻲ. -. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ،. 308.

طراحی مدل تجاری سازی و ارائه الگوریتم پیشنهادی تجاری سازی …

توسط سلامتی – ‏2016
اهمیت روزافزون تجاری سازی و نگاه ویژه به این مقوله در سطح دانشگاه های جهان، لزوم بررسی آن را در دانشگاه‌های داخل تبیین می نماید. بر این … این تحقیق بر آنست که با طراحی مدلی جامع و پرداختن به نقش عمده پژوهش های بنیادی، الگوریتمی مناسب با فضای تحقیقاتی در کشور و ناظر بر شرکت های نوآور(با تکیه ویژه بر نوآوری-های دانشگاهی) و …

[PDF]آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻫ – مطالعات مدیریت …

توسط رستگار – ‏2016
۲۴ فروردین ۱۳۹۵ – و ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻓﻀﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي. ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد . واژﮔﺎن. ﮐﻠﯿﺪي. : رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﯾﻦ، ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ. *. داﻧﺸﯿﺎر. ﮔﺮوه. ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻠﻮم اداري، داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن. **. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ….. در ﻣﺪل ﻣ. ﺬﮐﻮر، اﺑﻌﺎد ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و. ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان. 1. ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ، ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ. رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل.

بررسی رابطه ی رهبری تحول‌آفرین با خلاقیت و نوآوری و …

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی سبک رهبری ‌تحول‌آفرین با نوآوری و خلاقیت وکارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان است. تحقیق … با خلاقیت و هم‌چنین ابعاد کارآفرینی سازمانی دارای رابطه‌ی معناداری می‌باشد، اما نمی‌توان رابطه‌ی معناداری بین مولفه‌های فرضیه‌ی سوم، یعنی رهبری تحول‌آفرین و نوآوری یافت.

[PDF]بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی – دانشگاه علوم …

معاونت آموزشي. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مهرماه 1394. بسته های تحول و نوآوری در. آموزش علوم پزشکی. مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سالمت ….. آموزش عالی سالمت در کشور ما، با بهره مندی از وجود حدود 18هزار عضو هیأت علمی در بستر دانشگاه های. علوم پزشکی، … ارائه در شوراي مدیران حوزه معاونت و بررسي بسته ها در 4 جلسه. ✓.

Cv of Faculty Members

طاهره دهداري راد, بررسي تاثير ابعاد فرهنگ سازماني بر مديريت دانش مديران دانشگاه شيراز, ۱۳۸۸. احمد اسدزاده, بررسي رابطه ي بين سبک رهبري اعضاي هيئت علمي با درگيري تحصيلي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه شيراز, ۰. حسن رضايي ابگلي, اثر شيوه‌هاي مديريت منابع انساني بر تسهيم دانش تيمي، نوآوري تيمي و نوآوري …

[PDF]تاثیر ساختار و فرهنگ سازمانی بر نوآوری: مطالعه … – مدیریت …

)آگاه, 1342(. این پژوهش بر آن است که به بررسی وضعیت نوآوری سازمانی در دانشگاه های ایران با. توجه به ابعاد ساختاری و فرهنگ سازمانی حاکم بر آن بپردازد. برای این منظور در ادامه، پس از مرور مبانی نظری و پیشینه موضوع، مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش. ارائه می شود. سپس روش پژوهش تشریح می گردد و یافته های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل …

مرکز نوآوری چیست؟ | برنامه تجاری‌سازی فناوری نانو – …

مراکز نوآوری دانشگاهی: این مدل شرکت‌ها در یک دانشگاه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از طریق محققان آن دانشگاه بتواند از لحاظ فناوری نوآوری داشته باشند. مثال: شرکت خودرو سازی فولکس واگن مرکز نوآوری را در دانشگده مهندسی دانشگاه استنفورد در جهت پیشرفت و نوآوری در ابعاد فناورانه اتومبیل احداث کرده است. این شرکت حدود 75/5 میلیون دلار …

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» …

توسط ثمری – ‏2014
تغییر و تحول در سیستم پویای دانشگاه و توسعه متعادل و نظام مند آن، نیازمند تفکر و عمل برنامه‌ریزی و مدیریت و سازگاری با محیط درون سازمانی و محیط بیرونی دانشگاه … ای عمیق بتوانند الگوی موجود هدایت دانشگاه و برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاهی را مورد تامل قرار داده و در نوع سازماندهی فعالیت‌های دانشگاهی، خلاقیت و نوآوری را مد نظر قراردهند.

تحقیق نوآوری دانشگاهی و مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند …

قیمت: 8000 تومان. 38 views. پیشینه تحقیق نوآوری دانشگاهی و مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی یادگیری و یادگیری مادام العمر و ابعاد آن دارای ۱۱۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و …. کشاورز ، حلیمه (۱۳۹۲) بررسی رابطه بین سرمایهی اجتماعی و نوآوری دانشگاهی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.

نوآوری در تدریس ترجمه: حقیقتی موجود یا ایده آلی مطلوب؟ – …

۲۴ اسفند ۱۳۹۶ – در این مطلب مدلی برای بررسی عوامل مؤثر در نوآوری آموزشی در حوزه ترجمه ارائه شده و سپس بر اساس این مدل، میزان نوآوری در تدریس ترجمه بررسی گردیده است. … در راستای آنچه که قبلاً هم مطرح شد، مشخص گردید که یکی از ابعاد نوآوری آموزشی در دانشگاه ها، منابع آموزشی مورد استفاده در این رابطه است که با بررسی کلی کتب …

دکتر مریم حسینی – موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی – …

مشخصات عمومی نام: سیده مریم نام خانوادگی: حسینی شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۶۲ ایمیل: mhosseinil@irphe.ir, smhlargani@gmail.com مدارک دانشگاهی دکترای تخصصی، مطالعات برنامه درسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۴. عنوان رساله: مفهوم سازی برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی کارشناسی ارشد، برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، …

فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی

فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی. … بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری · ارائۀ مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران (مطالعۀ موردی: بانک پارسیان) … تببین مدل علّی چالش¬های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه¬های تخصصی کشور)مورد کاوی: دانشگاه علامه طباطبایی( 984 KB. چکیده مقاله. هدف از پژوهش حاضر، تببین مدل …

صنعت فنّاوری عالی

موضوع پژوهش بررسی الگوهای توسعه کمی وکبفی نظام اموزش عالی کشورهای ایران ، سوئد و نروژ است در این بررسی چند سوال در زمینه ابعاد کمی و کیفی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل سیر تحول نظام آموزش عالی و نوآوری های آموزشی … در دهه های اخیر مطالعات متعددی پیرامون مدل های توسعه نوآوری در مناطق صورت پذیرفته است.

[PDF]بسته‌هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي – معاونت آموزشی – …

۱۳ شهریور ۱۳۹۴ – ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﮐﻠﯿﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺎوﻧـﺖ آﻣﻮزﺷـﯽ و داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠـﻮم. ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر. اﻫﺪاف. : ✓. ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ. ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي. وزارت ﻋﻠﻮم و ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺎﯾﺸﯽ. ✓. ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﻣﺪل ﻫﺎي راه.

مدیریت دانش – مقالات دانشگاهی – دانشگاه فردوسی مشهد

11 – بررسی تاثیر مدیریت دانش و ابعاد ساختار سازمانی بر نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری مشهد مقدس) (چکیده) 12 – وضعیت … 17 – بررسی وضعیت استراتژی های مدیریت دانش در تحقق مدیریت دانش در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده) 18 – بررسی … 40 – مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها (چکیده)

بررسی و ارزیابی کارایی کتابخانه‌ها در به‌کارگیری مدیریت …

در این راستا، در مقالة حاضر با تکیه بر مفاهیم کیفیت خدمات، مدیریت دانش، نوآوری و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) مدلی ارائه‌ گردیده است که در آن طی دو مرحله، کارایی کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهرستان یزد را در به‌کارگیری مدیریت دانش برای بهبود کیفیت خدمات خود از طریق عامل میانجی نوآوری، ارزیابی می‌کند. در مرحلة اول این مدل، …

روح اله باقری مجد – دانشگاه سیستان و بلوچستان

بررسی نقش میانجی کیفیت زندگی کاری بر رابطه بین معنویت در محیط کار و بهره وری کارکنان در نظام آموزش عالی. نویسنده ها:باقری مجد و همکاران نشریه:نوآوری های مدیریت آموزشی. 1395 …

[PDF]عناصر‌كاركردی‌نظام‌نوآوری‌محصوالت‌فرهنگی چكيده نظام های …

توسط موتمني – ‏2017
در ادامه به وسيله مدل سازی ساختاری تفسيری. روابط ابعاد کارکردی و سطوح … ميان بنگاه ها و بين بنگاه ها و اجزای ديگر نظام نوآوری نظير دانشگاه ها و مؤسسات ….. 2 1. اين تحقيق با تمرکز بر موضوع کارکردهای نظام نوآوری محصوالت فرهنگی اقدام. به فهم دقيق اين موضوع جهت کشف مؤلفه ها و ابعاد اصلی آن کرده است. بررسی اين. تحقيق منطبق …

[PDF]پژوهشی پیرامون عوامل موثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در …

روش ﺑﺮرﺳﻲ. : در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺪل. ﺳﻪ ﺷﺎﺧﮕﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﺎﺧﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 58. ﺳﻮال اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه … ﻧﻮآوري. ” اﻳﺪه، روش و ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ. ﻓﺮد، ﮔﺮوه و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ. ﮔﺮدد. و. ﺗﺎ. آﻧﺠﺎ. ﻛﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺸﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ. ﺷﻮد، ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن اﻳﺪه. از ﻧﻈﺮ ﻋﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد و ﻳﺎ. ﻛﺸ.

[PDF]آموختگان دانشگاه کارآفرین های کارآفرینی دانش طراحی مدل …

امکان دستیابی به شغل مطلوب و دلخواه از طریق راه اندازی کسب و کار ملی و ناحیهای و نوآوری و شناخت جدید از دانشگاه است؛ یعنی نهادی. مورد علاقه، … بررسی مطالعات صورت گرفته در این حوزه، صلاحیتهای کارآفرینی کارآفرین – شامل نگرش، ارزش و باورها، دانش، مهارت، و تجارب. دانشجویان … نوآوری)،. ۲-۳- مدلها و ابعاد صلاحیتهای کار آفرینی.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﻮردي. : ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﭙﮑﻮ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽ. داﻧﺸﺠﻮي. دﮐﺘﺮي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﮐﺴﺐ. و. ﮐﺎر،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺻﻨﺎﯾﻊ. و. ﻣﻌﺎدن،. واﺣﺪ. اﻟﺒﺮز kazemialireza84@gmail.com. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎ. داﻧﺸﺠ. ﻮي. دﮐﺘﺮي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﮐﺴﺐ. و. ﮐﺎر،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺻﻨﺎﯾﻊ. و. ﻣﻌﺎدن،. واﺣﺪ. اﻟﺒﺮز. @.com alirezashakiba. ﭼﮑﯿﺪه. : اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ رﻗﺎﺑﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻋﺼﺮ …

[PDF]مطالعه تئوریکی تجربی نقش نوآوری در کارآفرینی سازمانی

با هدف بررسي رابطه ابعاد کارآفریني سازماني با نوآوری در سازمان دریافتند که بین … دانشگاه. زمینه. را. برای. ایجاد. کارآفریني. سازماني از طریق توانمند سازی کارکنان. فراهم. کنند . ایماني پور و زیودار ). 1331. ( با هدف بررسي رابطه گرایش به کارآفریني … با هدف بررسي طراحي و ارزیابي مدل علي نوآوری مدیران آموزشي دریافتند که.

بررسی خلاقیت اساتید علوم پایه پزشکی براساس نظریه …

هدف این مطالعه، بررسی وضعیت خلاقیت اساتید علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران براساس نظریه تورنس بود. ابزار و … دانشمندان، خلاقیت را با تعابیر متعدد و متنوعی تعریف کرده‌اند، به‌طوری که گاهی هر تعریف بیانگر یک بُعد از ابعاد مهم فراگرد خلاقیت است که برخی از آنها به‌شرح زیر است: پارکر معتقد است اصطلاح …

نشريه نوآوري و ارزش آفريني، – Magiran

بررسي رابطه بين شايستگي هاي عاطفي – اجتماعي مديران و نوآوري دانشگاهي: نقش واسطه اي شايستگي هاي فني، زمينه اي و رفتاري اعضاي هيات علمي دكتر محمدنور … بررسي تحليلي – مقايسه ايعملكرد مراكز كارآفريني برتر دانشگاه هاي آمريكا و مراكز كارآفريني دانشگاههاي منتخب ايران … طراحي مدل جهت انتقال فناوري نوين در نظام آموزش عالي

[PDF]آموزش عالی ایران و دانشگاه های کارآفرین – مرکز رشد دانشگاه …

کارآفرینان جامعه دانشگاهي کمک کند و از نگاهی باالتر. بتواند درقامت یک دانشگاه نسل سومی، نقش ارزنده ای. در زیست بوم کارآفرینی کشور ایفا نماید. برای روشن تر. شدن موضوع نکات زیر ذکر می شود: نقشه راه ما در حوزه فناوری و نوآوری بر مدل اکوسیستم. کارآفرینی و توسعه کسب و کارهاي دانش بنیان دانشگاه. استوار شده است. انتشار …

[PDF]راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮآوري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و ﺑﻌﺪﻫﺎي ﺟﻮ – Iranian …

توسط S Moosavi – ‏2012 – ‏بیان شده در 2 یافته – ‏مقالات مرتبط
ﻫﺪف ازاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮآوري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و ﺑﻌﺪﻫﺎي ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از. دﻳﺪ اﻋﻀﺎي. ﻫﻴﺄت. ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد . روش. :ﻫﺎ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻃﺮح ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ….. در واﻗﻊ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻮآوري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. درﺳﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﻮآوري ﻏﻴﺮﺳﺎ. ﺧﺘﺎري و. ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ روﻳﻜﺮد. ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﻫﺪف، ﻳﺎدﮔﻴﺮي،. ﺗﺪرﻳﺲ و. ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ . رﻧﺌﺎ ادوارد در. ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي.

[PDF]رویکردی نوین در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه – …

توسط TH Model – ‏مقالات مرتبط
در مدل مارپیچ سه جانبه، جامعه به عنوان رکنی مهم اما مغفول واقع شده که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. مدل … هر چند تمامی ابعاد ضرورت توجه در آن واحد، را ندارند، … صنعت است. جایی که دانشگاه نقش هدایت کنندهای در. نوآوری دارد [۱۲]. مدل مارپیچ سه جانبه در کارگاهی به نام “اقتصاد. تحولی و تئوری بی نظمی: جهتهای جدید در مطالعات.

[PDF]مقاله مدیریت نوآوری در سازمان های آموزشی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮآوري در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ. ﻣﺮﺗﻀﯽ. ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ. ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ. : ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ. ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﻮازن. ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي. اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ. در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺳﻮي اﻏﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ. ﻧﻈﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . آﻣﻮزش و ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ …

پایان نامه : بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی و گرایش …

عنوان : بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری در دانشگاه … 2-2-1-4- انواع نوآوری. 36. 2-2-1-5- فرایند نوآوری. 38. 2-2-1-6- الگوهاي تكامل فرآيند نوآوري تكنولوژيكي. 39. 2-2-1-6- 1-مدل فشار علم : 40. 2-2-1-6- 2-مدل كشش بازار : 40.

تبیین شاخص‌های نوآوری در هدف‌های برنامه‌های درسی رشته‌های هنری …

هدف این مطالعه، شناسایی شاخص‌های نوآوری در هدف‌های برنامه‌های درسی رشته های هنری و بررسی میزان کاربست آنها در دانشگاه هنر اصفهان می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و به شیوه ترکیبی( کیفی و کمی) انجام شده است. جامعة آماری بخش‌کیفی جمعی از صاحب‌نظران در آموزش هنر و متخصصان برنامه‌های درسی در سطح کشور وخارج …

بررسی مفهوم نظام ملی نوآوری و روند تکاملی آن – آینده پژوهی

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ – همچنین در این مقاله به بررسی رویکردهای موجود در نگاه به نظام‌های ملی نوآور و رویکردهای امتحان شده جهت استفاده از این مفهوم در کشور‌های مختلف پرداخته شده است. لازم به …. برابری قدرت خرید. نماینده توانایی کشور در پرداخت برای فرایندهای تکنولوژیکی. تعدیل کننده. اندازه سواد کشور. نماینده تعهد کشور به آموزش در گذشته.

[PDF]مدل مارپیچ چهارجانبه: رویکردی نوین در ارتباط … – نشریه …

توسط TH Model – ‏مقالات مرتبط
پیوند دانشگاه و صنعت به دلیل نقش کلیدی و استراتژیکی که در توسعه ملی ایفا می کنند حائز اهمیت است، اما آنچه بیش از …. بر اساس همکاری میان دانشگاه، دولت و. صنعت است. جایی که دانشگاه نقش هدایت کننده ای در. نوآوری دارد [۱۲]. الگوی مارپیچ چهار جانبه: رویکردی نوین در ارتباط صنعت و دانشگاه … ابعاد بیشتر به مدل صورت گرفت. (.

الگویی برای افزایش بهره‌وری پژوهشی اعضای هیأت علمی …

توسط اکبر فرجی ارمکی
هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای افزایش بهرهوری پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است. جهت ارائه مدل بهرهوری پژوهشی با بهرهگیری از نظریه مبنایی (GT) با هفت گروه از اطلاعرسانان کلیدی با استفاده از روش مصاحبه عمیق گفتگو گردید و سپس با طی فرایند کدگذاری … دانشگاه‌های آینده: بررسی ابعاد تحول در آموزش عالی.

اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری – …

اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش ….. بررسی میزان تناسب سبک شخصیتی و رشته تحصیلی دانشجویان بر اساس مدل مایرز- بریگزمورد مطالعه: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه شیراز.

[PDF]دانشگاهی های نوآوری مذیران کتابخانه های تغییر – مطالعات …

توسط بابائی – ‏2015
چکیده. هدف: شناسائی تجربههای نوآوری مدیران کتابخانههای دانشگاهی به منظور دستیابی به شناخت فرآیند. نوآوری و کشف مدلی جدید.|. روش: به خاطر ماهیت اکتشافی این پژوهش، از روش شناسی کیفی استفاده شد. دادهها از طریق. مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۳ مدیر کتابخانه دانشگاهی از ۱۱ دانشگاه ایران در پنج شهر اصفهان،. اهواز، تهران، شیراز و …

ليست مقالات همايش – ISC

19, بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان بيمه ايران در آذربايجان شرقي با استفاده از مدل مفهومي سركوال و رابطه آن با بهره وري_ مقاله پوستری, بيشتر. 20, ارزیابی تأثیر محافظه کاری …. 121, رابطه بین مدیریت دانش و رفتار نوآورانه کارکنان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان (بیمارستان ها)_ مقاله پوستری, بيشتر. 122, هژمونی …

[PDF]تبیین شاخص‌های نوآوری در فعالیت‌های یاددهی و یادگیری رشته …

توسط S Musavi – ‏2017
های نوآوری. در فعاليت. های یاددهي و یادگيری رشته. های هنری بر. حسب رویکرد ساختن. گرایي و بررسي ميزان کاربست. آن. ها در دانشگاه هنر اصفهان مي. باشد. این …. مراکز آموزش عالي. در دوران. گذشته، اکثر تحقيقات مربوو به اصالح و تغيير برنامه. های درسي بر پایة مدل. های سنتي. و یکسان اجرا شده است و اکثر تحقيقات مقولة نوآوری را به …

[PDF]رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت در جهاد دانشگاهی – راهبرد فرهنگ

يكی از اين عناصر، سازمان های پژوهش و فنّاوري است كه نقش حلقه واسط را بين دانشگاه، صنعت و دولت ايفا می كند. و از مطرح ترين اين س ازمان ها در نظام نوآوری ايران، جهاد دانش گاهی است. اين مقاله به دنبال بررسی تأثير فرهنگ. سازمانی بر موفقيت جهاد دانشگاهی است. به همين منظور پس از مرور ادبيات تحقيق و نظرخواهی از خبرگان، مدل.

[PDF]ﻧﺘﯿﺠﻪ داوري ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

10. HN10103810289. ﻣﺪﻟﯽ ﮐﺎرا ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن) … ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﮑﺎف ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از اﺑﻌﺎد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺎزارﮐﺎر و اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي آن از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن … 17. HN10102780111. ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ-ﮐﺎرﺑﺮدي واﺣﺪ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ در ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

[PDF]Page 1 مطالعات مدیریت و کارآفرینی ۲۶۷٬۶۳۷ دوره ۲، شماره ۴، …

صفحات ۴۶ – ۳۲. بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری بر نوآوری و عملکرد در آموزش عالی … جهان امروز به ویژه جهان سازمانها، دستخوش تغییر و تحولات شگرف و مداومی است و تمامی ابعاد سازمانها از محیط داخلی. تا محیط خارجی، از … یادگیری سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وجود دارد همچنین مرور ادبیات سازمان های یادگیرنده و یادگیری. سازمانی، …

[PDF]: با تقدیر و تشکر از اساتید و پژوهشگرانی که اقدام به ارسال …

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ – از مجموع چکیده هایی که تا کنون به دبیر خانه همایش ارسال شده است پس از بررسی و ارزیابی داوران محترم چکیده های مشروح زیر … مبرقعی دینانی. ریحانه. رسول زاده. *. پذیرش چکیده. 3. نقش دانشگاه نسل سوم در توسعه علم و فناوری در. قالب سیستم. های نوآوری جدید. سید محمدباقر. نجفی … بررسی ابعاد و تحوالت جمعیت.

[PDF]نگاهی گذرا بر نظام اموزش عالی کشور و برخی چالش های ان – …

موزش عالی. ؛. نوآوری. ؛. تحوالت علمی. ؛ توسعه انسانی؛. دانشگاه. ،. مقدمه. تا چند دهه پیش در مجموعه پارامترهای قدرتی کشورها، قدرت نظامی از مهمترین عوامل محسوب می شد. اما در دنیای امروز در …. ا بررسی شاخص های توسعه دانایی محور؛ با تاکید برزیرساختهای آموزشی علی الخصوص نظام های آموزش عالی در عصر حاضر …. ابعاد این چالشها، با آنچه در دوره.

Amir Reza Konjkav Monfared – Google Scholar Citations

Assistant Professor of Business Administration, Yazd University, Yazd, Iran. Verified email at yazd.ac.ir … تحلیلی بر وضعیت ابعاد مدیریت دانش در نهادهای آموزش عالی و بررسی رابطه آن با نوآوری‎ … مدل پذیرش تکنولوژی توسعه یافته جهت اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (مطالعه موردی: شعب بانک تجارت شهرستان یزد)‎.

[PDF]نقش جو خلاق کلاس درس در پیش بینی مؤلفه‌ی … – مجله آموزش …

بررسی نقش جو خلاق کلاس درس (به تفکیک ابعاد ده گانه) در پیش بینی مؤلفه ی کیفیت پردیس های دانشگاهی. انجام گرفت. …. توسعه کیفی دانشگاه است و موجب ایجاد نوآوری های آموزشی، پرورش دانش آموختگان خلاق و کارآفرین، ….. داد، بر اساس مدل سرمایه گذاری خلاقیت، معتقد است که افراد خلاق تمایل به خرید کم و توان فروش زیاد ایده ها.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری – …

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری (1st Annual Conferenc of Management, Innovation, Enterprenuership) سال 1389 در شهر شیراز توسط … آموزش کارآفرینی؛ حلقه‌ای مفقوده در بخش نظام آموزش عالی کشاورزی کشور …. ارائه راه کارهای پیاده سازی مدل تعالی منابع انسانی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون).

بسته‌های تحول و نوآوری، نقشه راه حوزه آموزش پزشکی هستند – …

۶ اسفند ۱۳۹۶ – به گزارش ایسنا، دکتر لاریجانی طی نامه‌ای به دانشگاههای علوم پزشکی کشور دستاوردهای بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را ماحصل تلاش تمام … حوزه آموزش علوم پزشکی در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور صورت گرفته و دستاوردهای چشمگیری نیز برای نظام آموزش عالی سلامت کشور به همراه …
وارد نشده: ابعاد

[PDF]اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ – آینده پژوهی مدیریت

توسط تقی پور ظهیر – ‏2006
اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ. 33. ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ا. ﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻤﯿﻖ، ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺮی ﮐﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ را. ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را. ﺷﺮط ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. آورﻧﺪ . ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎی. ﮐﻼن ﮐﺸﻮر و ﻃﺮح ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآور. ی،. ﻧﯿﺰ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را. در زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم …

[PDF]بررسی شایستگی های مورد نیاز توسعه کارآفرینی پایدار در …

۲۸ مرداد ۱۳۹۵ – سال های سوم و چهارم مقطع كارشناسی پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به شمار 730 تن تشكیل دادند. حجم نمونه با … اندازه گیری استفاده شد و نتایج آن نشان داد كه، در شكل گیری شایستگی های توسعه پایدار كارآفرینانه، هفت بعد كلیدی. نقش دارند كه، … باعـث رشـد نوآوری هـای فناورانه می شـوند، بلكـه فرصت های.

نوآوری در آموزش عالی (برپایه مدل بالدریج) – پایگاه مقالات …

نوآوری، عبارت است از تغییری معنی دار که برای بهبود خدمات و فرایند های سازمانی و ایجاد ارزشهای جدید برای ذینفعان سازمانها صورت می‌گیرد و برای دست یابی به ابعاد جدید عملکرد بر رهبری سازمان تمرکز دارد.تاکید دپارتمانهای حوزه تحقیق و توسعه برای نوآوری در موسسات آموزش عالی به منظور ارتقاء ارزش آموزشی برای دانشجویان و بهبود …

[PDF]شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی های مجازی دانشگاهی در ایران …

آمیز این نوع آموزش. ها و پیامدهای حاصل از آن است. واژه. های. کلیدی: آموزش الکترونیکی، الگوی آموزش. های مجازی دانشگاهی در ایران، الگوی. پارادایمی دانشگاه مجازی …. نوآوری و خالقیت. -. فراهم بودن چارچوب. های تلفیق آموزش و فنّاوری. تغییر از یادگیری خطی به. یادگیری. فرا. رسانه. یا. -. تغییر ا. ز حفظ محض مطالب به یادگیری چگونگی …

ترجمه: محمد شرفي نوآوري در آموزش عالي (برپايه مدل بالدريج)

۵ تیر ۱۳۸۷ – پيشبرد و هدايت حركت نوآوري ، اجرا و پيگيري اصلاحات و بهبودها اغلب براي بسياري از دانشكده ها و دانشگاهها بي‌نهايت مشكل است. در برخي موارد، هر موسسه آموزشي ممكن است روشي ويژه به خود داشته باشد كه تا اندازه اي نوآورانه است. هر دانشكده يا دانشگاه مي تواند نشريات و مطالبي را منتشر كند كه معرفي‌كننده برنامه ها و …

نشریه نوآوري هاي مديريت آموزشي:مرکز منطقه ای اطلاع رسانی …

جستجوی الفبایی نشریات. ا آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص · ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي. عنوان نشریه : نوآوري هاي مديريت آموزشي. Expand 1393

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *