دانلود ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

Published on Author adminwebLeave a comment

ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

هدف از این پایان نامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
بازدید ها 13
فرمت فایل doc
حجم فایل 148 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 163

ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

چکیده
مدل های نظری بر نقش رفتار های فرزند پروری والدین در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تاکید دارند. یکی از پیش بینی کننده های مهم رفتار والدین که تا کنون در رابطه با اختلالات اضطرابی کودکان به طور گسترده مورد پژوهش قرار نگرفته است شناخت و عقاید والدین است. هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر مادران و نگرش های فرزند پروری آنها بر اضطراب کودک بود.
به این منظور تعداد234 نفر از مادران کودکان 6 ساله‌ (دختر و پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های تفکر نوع دوم مادران ، به ویژه سبک تفکر محافظه کار به شکل مثبت اضطراب کودک را پیش بینی می کند. انتظارات نامناسب از کودک و فقدان همدلی نسبت به نیازهای کودک نیز اضطراب کودک را به شکل مثبت پیش بینی می کند. ترکیب سبک تفکر محافظه کار با انتظارات نامناسب و فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک، اضطراب را به شکل بهتری پیش بینی می کند.
کلید واژه:
سبک های تفکر
نگرش های فرزند پروری
اضطراب کودکان
مقدمه
تعاریف گوناگونی برای اضطراب وجود دارد که از یک مطالعه تا مطالعه دیگر متفاوت است. برای مثال بک ( 1972 به نقل از ژانگ ،2009) اضطراب را به عنوان یک واکنش هیجانی ناخوشایند تعریف می کند که با تخلیه هیجانات منفی تحت عنوان وحشت ، تنش و عصبی بودن همراه است . دریک تعریف کراسک (1999) بین صفت اضطرابی و حالت اضطرابی تمایز قائل می‌شود و تعاریفی برای هر یک از آنها ارائه می دهد. صفت اضطرابی یا روان رنجوری متشکل از علائم نامشخصی از ترس، نگرانی و دیگر حالت‌های خلقی منفی دیگری است که نشانه یک اختلال جداگانه نیست، صفت اضطرابی یک خصوصیت پایدار است که وقتی شدت پیدا کند، نشانگر یک آسیب‌پذیری کلی برای اختلالات خلقی است.
حالت یا اختلالات اضطرابی (مثل هراس، اضطراب اجتماعی، اضطراب جدایی و …) نشان دهنده مجموعه‌ای از علائم اضطراب است که یک بیماری یا ناراحتی را مشخص می‌کند. در سالهای اخیر مطالعات مشخص کرده اند اضطراب زمانی که در دوران کودکی و نوجوانی رخ دهد یک مسئله جدی است که حدوداً 3 تا 16 درصد از کودکان و نوجوانان با آن مواجه هستند ( (کوهن،کوهن، کاسن، ولز، هارتمارک و جانسون ،1993). این حالت ممکن است در طول دوره کودکی و نوجوانی باقی بماند با تعدادی از پیامدای نامطلوب از قبیل رفتارهای ضد اجتماعی، مشکلات تحصیلی و همچنین ایجاد اختلالات بیشتر مرتبط است (رابین و سیلور من ، 2000). علت اضطراب در کودکان هم متأثر از ژنتیک و هم تأثیرات محیطی است (گروس و هن ،2004؛استیونسون، باتن، و چرنر ،1992). آسیب‌پذیری مربوط به ژنتیک شامل حالت‌های طبعی (سرشتی) مثل عاطفه منفی/ روان رنجوری (لونیگان و فیلیپس ،2001)، و مؤلفه های رفتاری مثل بازداری رفتاری می شود (گلدسمیت و لمری ، 2000). آنچه مشخص است اینکه در سبب شناسی اضطراب کودک عوامل گوناگونی می توانند نقش داشته باشند. در مروری بر تحقیقات، بیجلز و برنچمنت- تاوسنت (2005) چهارگروه از متغیرهای خانوادگی موثر بر اضطراب کودک را مورد ملاحظه قرار می دهند( الف)سبک‌های دلبستگی، ب) جنبه‌های کارکرد خانوادگی، ج) شیوه‌های فرزند پروری، د) عقایدی که والدین در مورد بچه‌هایشان دارند. که تحقیقات شواهدی را برای هر یک از این عوامل ارائه می‌دهند.
تعدادی از مدل‌های سبب شناسی اضطراب، رابطه والد – فرزند را به عنوان یک عامل اصلی در رشد اختلالات اضطرابی مورد توجه قرار می‌دهند به ویژه این مدلها پیشنهاد داده‌اند که در اضطراب، رابطه والد- فرزند متأثر از سبک‌های تعاملی محافظت بیش از حد یا دخالت بیش از حد است (هادسون و راپی ، 2001).
مدل های نظری بر نقش فرزند‌پروری در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تأکید دارند ( برایس- مکلئود ، جفری – وود، جان- ویز ، 2006). تحقیقات زیادی ارتباط اضطراب کودک با ابعاد مختلف فرزند پروری و رفتارهای والدین را مورد پژوهش قرار داده‌اند و این عامل ها (سبک ها و رفتارهای فرزند پروری) را در ایجاد اضطراب کودک موثر یافته‌اند. برای مثال رابطه ی رفتارهایی از قبیل عیب‌جویی، عدم توجه مثبت، فقدان همدلی، کنترل بیش از حد با اضطراب مشخص شده است (ترنر، بیدل، روبرسون- نای و تروو ، 2003) و همچنین رفتارهای منفی مادران با نشانه‌های درونی سازی شده در پسران و دختران رابطه دارد. تحقیقات جدید به سمت شناسایی مکانیسم‌های واسطه‌ای مرتبط با عوامل خانوادگی و اضطراب کودک متمایل شده‌اند. به عنوان مثال، مک گین، کوکر و ساندرسون (2005) ، در پژوهشی رابطه‌ی بین فرزند‌پروری، اضطراب و نقش واسطه‌ای تحریف شناختی را بررسی کردند و دریافتند که طرح واره‌ای شناختی منفی نقش واسطه‌ای در رابطه‌ی بین فرزند‌پروری نامناسب و اضطراب ایفا می‌کند.
یکی از متغیر هایی که می تواند بر رفتارهای فرزند پروری موثر باشد و آنها را شکل دهد، عقاید و نگرش هایی است که والدین در رابطه با تربیت فرزند دارند. نگرش‌های فرزند پروری، یک جنبه برجسته از تربیت و مراقبت از کودک محسوب می شود نگرش‌های فرزند‌پروری، تمایلات، حالات درونی، یا ارزیابی‌های آشکار والدین را در مورد رفتار والدینی نسبت به کودک ، ادراک آنها از کودکان و دیدگاه‌های آنها نسبت به رشد کودک را منعکس می‌کند. (هولدن و بوک ، 2002). اگرچه نگرش‌های والدینی ممکن است همیشه و به طور دقیق با رفتارهای آنها همپوشی نداشته باشد (سیگل ، 1992) ولی ارتباط بین نگرش و رفتار مادران مشخص شده است (ویتمن، بورکاوسکی، کیاگ، وید ، 2001) و همین طور رابطه‌ی نگرش‌های فرزند پروری با کارکردهای مادر و کودک در نمونه‌های مختلف نشان داده شده است (هولدن، 1995). نگرش‌های فرزند‌پروری به طور خاص با رفتارهای معینی از والدین بخصوص در زمینه‌ تربیت رابطه دارد. (هولدن وبوگ، 2002).
علاوه بر این عقاید و نگرش های فرزند‌پروری کارکرد های دیگری نیز دارد. توضیح بیشتر اینکه عقاید فرزند‌پروری به والدین درکنار آمدن با خواسته‌های روزانه کودکان در زمینه مراقبتی و تربیتی کمک می‌کند. این کمک برای کنار آمدن از این طریق انجام می‌شود که عقاید فرزند‌پروری چارچوب مشخصی از انتظارات کودک را فراهم می‌کند و آنها را قابل پیش‌بینی می‌کند. علاوه بر این نگرش‌های تربیت فرزند والدین، می‌تواند تاریخچه روابط اجتماعی آنها و فرهنگ قومی آنها را منعکس کند (لایت فوت، والیسنر ،1992).
یکی از متغیر های شناختی که می تواند بر نحوه ی فعالیت ها، رفتارها و علایق افراد تاثیر گذار باشد، سبک‌های تفکر است . به طور کلی سبک‌های تفکر، به شیوه‌های ترجیهی افراد در استفاده از توانایی‌های فردیشان اشاره دارد (گریگورنیکو و استرنبرگ ، 1997). سبک‌های تفکر بر نظریه‌ی خود مدیریتی ذهنی استرنبرگ (1997به نقل از جانگ فنگ ،2004) استوار است و مطرح می‌کند همان گونه که برای مدیریت جامعه راه‌های متفاوتی وجود دارد، افراد نیز برای بهره گرفتن از توانایی‌های خود از شیوه‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. این نظریه سیزده سبک تفکر را مطرح می کند که در پنج بعد از یکدیگر متمایز می شوند. کارکردها، شکل‌ها، سطوح، حوزه‌ها و گرایش‌ها.
براساس مفهوم سازی و داده های تجربی، ژانگ و استرنبرگ (2005)، این 13 سبک تفکر را در 3 دسته تقسیم بندی می کنند. سبک های نوع اول شامل قانون گذار (ترجیع‌ برای انجام کارها به شیوه خود)، قضاوتی (ارزیابی فعالیت‌های دیگران)، کلی (توجه یا تفکر به تصویر کلی یک موضوع)، آزاد اندیش (تفکر توجه به روش‌های جدید) و سلسله مراتبی (توزیع توجه بین چند تکلیف اولویت بندی‌شده). سبک‌ها نوع دوم شامل سبک مقامی اجرایی (انجام کارهایی با دستورالعمل مشخص) محافظه کار (توجه به روش‌های مرسوم دستی)، جزئی (توجه به جزئیات)و تک قطبی (توجه به یک چیز در یک زمان). سبک های نوع سوم شامل سبک‌های الیگارتی (توزیع توجه بین چند تکلیف بدون اولویت بندی) آنارش یا هرج و مرج طلب (متغیر توجه به هر فعالیتی که پیش آید)، درونی (کارکردن به شکل مستقل) و درونی (کارکردن به شکل گروهی).
سبک‌های نوع اول سبک های مولد خلاقیت هستند و به پردازش اطلاعات پیچیده نیاز دارند افرادی که این نوع سبک تفکر را بکار می گیرند متمایل به چالش کشیدن هنجارها و پذیرش خطر هستند و در مقابل دومین نوع سبک‌های تفکر به پردازش اطلاعات سازه نیاز دارند و افرادی که این سبک تفکر را بکار می گیرند متمایل به حفظ هنجارها و اقتدار محور هستند. چهار سبک باقی مانده که نوع سوم سبک‌های تفکر را تشکیل می دهند (درونی، بیرونی، هرج و مرج طلب، الیگارتی) بسته به تکلیف خاص می‌توانند در هر یک از این دو نوع سبک تفکر پیچیده و یا ساده انگارانه قرار گیرند (ژانگ و پازتیگلین ،2001).
سبک‌های نوع اول به عنوان سبک‌هایی که دارای ارزش انطباقی بیشتری هستند، توصیف شده‌اند به این دلیل که آنها رابطه‌ی قویی با ویژگی های مطلوب انسانها از قبیل سطوح بالای رشد شناختی دارند (ژانگ،2009) و با خصوصیات مثبت شخصیتی رابطه دارند (فجل و وآلهوود ،2004) . فجل و وآلهوود(2004) سبک‌های نوع دوم را سبک هایی با ارزش انطباقی کم توصیف می کند زیرا با اسنادهای نامطلوب و صفات شخصیتی نامطلوب از قبیل روان رنجوری مرتبط است.از آنجایی که سبک های تفکر افراد شیوه ترجیهی افراد در رابطه انجام فعالیت‌ها است، تعیین کننده‌ی چگونگی رفتار و نگرش افراد در برابر موضوعات مختلف می باشد. با توجه به موارد فوق و با وجود اینکه متغیرهای نگرش‌های فرزند پروری و سبک‌های تفکر مادران می تواند بر کارکردهای آنها را تأثیر بگذارد، در این پژوهش نقش این متغیرها (سبک‌های تفکر و نگرش‌های فرزند‌پروری)را در رابطه با اضطراب کودکان مورد پژوهش قرار می گیرد.
نمونه ای از نتایج
سبک های تفکر نوع دوم مادران به ویژه سبک تفکر محافظه کار از چندین طریق می تواند بر اضطراب کودک تاثیر گذار باشد. نخست از طریق اطلاعاتی که از طریق مذاکره ، بحث و گفتگو به فرزندانشان می دهند. در تائید این مطلب،تحقیق دنهام ، زولر و کوچارد (1994) مشخص کرد که از طریق بحث کردن یا(راهنمایی) والدین به کودکان اطلاعاتی می دهند در این رابطه که در موقعییت های خاص چه هیجانی ایجاد شود.
فیلد (2004) بر نقش اطلاعات منفی و ترس در رشد سوگیری های پردازش اطلاعات در کودکان را مورد مطالعه قرار دادند و با استفاده از یک تست بررسی نشان دادند که کودکان در پاسخ نسبت به حیواناتی که قبلا اطلاعات منفی در مورد آن دریافت کرده اند مقاوم ترند . این نتایج روشن می کند که چگونه اطلاعات منفی ترس را در کودکان افزایش می دهد و چگونه با سوگیری های پردازش اطلاعات در دریافت تهدید و خطر مرتبط است. همچنین فیلد (2004) مشخص کرد که کودکان اضطرابی بیشتر از کودکان بهنجار موقعییت ها را به عنوان تهدید کننده تفسیر می کنند و پاسخ اجتنابی بیشتری نشان می دهند و این واکنش های اجتنابی از طریق بحث با اعضای خانواده افزایش می یابد.
همچنین سبک های تفکر از طریق مدل سازی و آموزش سبک می توانند به کودکان منتقل شود و آنها را نسبت به اضطراب آسیب پذیر سازند. بعلاوه سبک های تفکر (بخصوص محافظه کار) می توانند از طریق تاثیر بر سبک و رفتار های فرزند پروری والدین بر اضطراب کودک موثر باشد. این والدین ممکن است کودکان را در موقعیت های استرس زا قرار ندهند و برای کودک فرصت هایی برای روبه رو شدن با موقعیت های چالش آور فراهم نکنند و در نتیجه کودک مهارت و توانایی لازم برای روبه رو شدن با چالش ها و مدیریت آنها را یاد نگیرد. در این رابطه اخیرا تحقیقاتی نیز صورت گرفته است به عنوان مثال: مک گین ،کوکر و ساندرسون (2005)، ارتباط بین فرزند پروری، اضطراب و نقش واسطه ای تحریف های شناختی مورد بررسی قرار دادند آنها دریافتند که طرحواره های شناختی منفی واسطه ی ارتباط فرزند پروری نامناسب و مسامحه کار وافسردگی است.
نقش واسطه ای شناخت بین سورفتار های والدین و افسردکی مشخص و آشکار شده است (هانکین ،2005) و شواهدی وجود دارد که مراقبت کم والدین منجر به نگرش ها و اسناد های افسرده ساز می شود که در نتیجه باعث افزایش افسردگی می شود (ویسمن و وون،1992) بنابراین شواهدی وجود دارد که رابطه ی فرزند پروری و اختلالات هیجانی از طریق عوامل شناختی مرتبط می شوند . گلاگر و هاتون( 2008) در پژوهش خود پیشنهاد دادند که سبک های فرزند پروری با ویژگی خشن، تنبیهی، یا بی ثبات با اضطراب بیشتر رابطه دارد و همچنین بیان کردند که شناخت منفی واسطه رابطه ی سبک های تربیت و اضطراب است .
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات 2
2-1- بیان مسئله 6
3-1-ضرورت و اهمیت تحقیق 9
4-1-اهداف پژوهش: 10
5-1-پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش 10
1-5-1-پرسش های پژوهش 10
2-5-1-فرضیه‌ها: 10
6-1- متغیرهای پژوهش 11
1-6-1- نگر ش های فرزندپروری 11
2-6-1- سبک های تفکر 13
3-6-1- اضطراب 17
فصل دومپیشینه پژوهش 20
1-2-مقدمه 20
2-2-بخش اول : عامل های خانوادگی 20
1-2-2- وراثت و ژنتیک 21
1-1-2-2- بازداری رفتاری 22
2-1-2-2-خلاصه و نتیجه گیری 22
2-2-2- دلبستگی 23
3-2-2-روابط خانوادگی 23
1-3-2-2- نزاع زناشویی 23
2-3-2-2-کیفیت ازدواج 24
3-3-2-2- هم والدینی 25
4-3-2-2-تاثیر سازگاری زناشویی بر فرزند پروری و اضطراب کودک 27
5-3-2-2- اندازه خانواده، ترتیب تولد و تسلط خواهر و برادری 28
4-2-2- الگوبرداری والدین 29
5-2-2- فرزندپروری 30
1-5-2-2-الگوی تربیتی استبدادی 31
2-5-2-2-فرزند پروری مقتدرانه 32
3-5-2-2-الگوی تربیتی سهل گیر 32
6-2-2-رفتارهای خاص فرزند پروری 34
7-2-2- شناخت و عقاید والدین 34
1-7-2-2- عقاید و شناخت در مورد رفتار اضطرابی 35
2-7-2-2- ادراک والدین از کنترل شخصی 36
3-7-2-2- شناخت به عنوان واسطه ی فرزند پروری و اضطراب 38
3-2- بخش دوم:سبک های تفکر 38
1-3-2-نظریه های سبک های هوش 39
2-3-2-نظریه خود مدیریتی ذهنی 40
3-3-2-متغیر های موثر درشکل گیری سبک های تفکر 40
1-3-3-2-فرهنگ 41
2-3-3-2-جنسیت 41
3-3-3-2-سن 41
4-3-3-2-سبکهای تفکر والدین 42
5-3-3-2-مدرسه و شغل 42
4-2-2-پژوهش ها مربوط به سبک تفکر 44
5-2-2-نگرش های فرزند پروری 45
1-5-2-2-انتظارات نامناسب والدین از کودکان 45
2-5-2-2-فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک 46
3-5-2-2-عقیده ی قوی والدین در استفاده از تنبیه بدنی 47
4-5-2-2-معکوس شدن نقش های والد- فرزند 48
5-5-2-2-اجحاف در توان واستقلال کودک 48
فصل سوم: روش تحقیق
1-3- مقدمه 52
2-3- روش 52
3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری 52
4-3- ابزار تحقیق 54
1-4-3- پرسش‌نامه ی سبک‌های تفکر استرنبرگ 55
1-1-4-3-روایی و پایایی پرسشنامه ی سبک های تفکر 56
2-4-3- پرسش نامه‌ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2) 56
1-2-4-3-روایی و پایایی پرسشنامه ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2) 58
2-2-4-3-تهیه‌پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند‌پروری 58
3-2-4-3- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند پروری بزرگسال-
نوجوان (AAPI-2) 59
3-4-3-مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P) 60
1-3-4-3-روایی و پایایی مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P) 61
2-3-4-3- تهیه‌پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد (SCAS-P) 62
3-3-4-3- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد. 62
5-3- روش جمع‌آوری داده‌ها 63
6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 64
فصل چهارم : نتایج
1-4- مقدمه 66
2-4- شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش 66
3-4-روایی پرسشنامه ی نگرش های فرزند پروری نوجوان-بزرگسال(AAPI-2) 69
1-3-4-تحلیل عاملی AAPI-2 69
2-3-4-همبستگی زیر مقیاس های AAPI-2 با یکدیگر و مقیاس کلی 72
4-4- پایایی پرسشنامه نگرش های فرزند پروری نوجوان-بزرگسال AAPI-2)) 73
1-4-4-همسانی درونی AAPI-2 73
2-4-4-ضریب پایایی به روش تصنیف 73
5-4-نتایج تعیین روایی پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد SCAS-P 74
1-5-4-همبستگی گویه ها با مقیاس کلی 74
2-5-4-همبستگی زیر مقیاس‌های آزمون با یکدیگر و مقیاس کلی 77
6-4-پایایی پرسش نامه ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) 78
1-6-4-همسانی درونی SCAS-P 78
2-6-4-پایایی به روش تصنیف برای(SCAS-P) 78
7-4-یافته های استنباطی 79
1-7-4-سبک های تفکر و اضطراب 79
2-7-4-نگرش های فرزند پروری مادران و اضطراب کودک 80
3-7-4-ترکیب نگرش های فرزند پروری با سبک های تفکر 81
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5-مقدمه 83
4-5- سبک های تفکر مادران و اضطراب کودک 83
1-4-5- نتیجه گیری 85
5-5- نگرش های نا مناسب فرزند پروری مادران و اضطراب کودکان 87
1-5-5-انتظارات نا مناسب و اضطراب 87
2-5-5- فقدان همدلی و اضطراب 87
5-5-ترکیب نگرش های فرزند پروری با سبک های تفکر مادران در پیش بینی اضطراب
کودک 89
6-5-نتیجه گیری 90
7-5-نتیجه گیری نهایی 90
8-5-پیشنهادات 91
منابع 93
پیوست ها 94
فهرست جدول ها
جدول شماره 1-3: سن مادر
جدول شماره 2-3: جنس کودک
جدول شماره 3-3: تحصیلات مادر
جدول شماره 4-3: وضعیت اشتغال
جدول شماره 5-3: وضعیت اقتصادی
جدول شماره 1-4: میانگین و انحراف استاندارد سبک های تفکر
جدول شماره 2-4: میانگین و انحراف استاندارد نگرش های نامناسب فرزند پروری
و اضطراب کودک
جدول شماره 3-4: همبستگی متغیرهای پژوهش:
جدول شماره 4-4: همبستگی زیر مقیاس ها با یکدیگر
جدول 5-4: تحلیل عاملی پرسش نامه ی (( AAPI-2
جدول 6-4: همسانی درونی (آلفای کرونباخ) زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی
پرسش‌نامه‌ی AAPI-2
جدول شماره 7-4: ضریب پایایی همبسته اسپیرمن- برون برای
پرسش نامه ی AAPI-2
جدول شماره 8-4: همبستگی گویه ها با مقیاس کلی پرسش نامه اضطراب کودک
جدول شماره 9-4: ماتریس همبستگی زیر مقیاس ها
جدول شماره 10-4: ضریب پایایی همبسته برای زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی
جدول 11-4 : ضرایب آلفای کرونباخ، مقیاس کلی و زیر مقیاس های
پرسش‌نامه‌ی (SCAS-P)
جدول شماره 12-4: تحلیل رگرسیون سبک‌های تفکر مادران و اضطراب کودک
جدول شماره 13-4: تحلیل رگرسیون نگرش های فرزند پروری مادران و اضطراب
کودک
جدول 14-4: تحلیل رگرسیون نگرش‌های فرزند پروری و سبک های تفکر

ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر …

۴ ساعت پیش – دسته: روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 148 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 163. هدف از این پایان نامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد …

مطالعه تأثیر سبک فرزندپروری والدین سبک جهت‌گیری مذهبی …

نتایج تحلیل نشان داد که 30 درصد از واریانس جهت‌گیری مذهبی همانندسازی شده و 23 درصد از واریانس جهت‌گیری مذهبی درون‌فکنی شده توسط سبک فرزندپروری قابل پیش‌بینی است. نتایج این تحقیق نشان داد که سبک فرزندپروری منطقی، بر جهت‌گیری مذهبی همانندسازی شده، تأثیر مستقیم و بر جهت‌گیری مذهبی درون‌فکنی شده، تأثیر عکس …

[PDF]های های فرزند پروری، سبک برای سبک نظری … – فرهنگ مشاوره …

توسط قربانی – ‏2015
های فرزندپروری. می. تواند پیش. بینی. کننده. طرحواره. های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی. باشد . شناخت متغیرهای. ی که بر سبک فرزندپروری والدین تأ. ثیر می گذارد، … اضطراب مزمن وجود دارد. به نظر او درجۀ. توانایی فرد برای اجتناب از تبعیت رفتار. خودکار از احساسات بیانگر میزان. تفکیک خویشتن است. ) سیدمحمدی،. 1111. (.

[PDF]خانواده، ی جو عاطف ،ی فرزندپرور ی ها اساس سبک بر ی مجاز ی …

با هدف، پیش. بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس سبک. های فرزندپروری، جو عاطفی خانواده و اضطراب اجتماعی. در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی. 69 … سبک فرزندپروری مجموعه. ای از نگرش. ها در مورد. فرزندان. است که بـه ایجـاد جـو. ی. هیجانی منجر می. شود که والـدین رفتارهـای خـود را بـا. فرزندان. در بسـتر آن شـکل داده.

بررسی رابطه هویت اجتماعی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام

خانواده نخستین هسته جامعه و از عوامل اصلی انتقال فرهنگ، اندیشه، اخلاق، سنت و عواطف از نسلی به نسل دیگر است و ثمره این نهاد فرزند است. برای به ثمر رسیدن فرزندان هر یک از پدر و مادر وظایفی را بر عهده دارند، در این میان بیشترین سهم در تربیت و تأثیرپذیری بر فرزندان را مادران بر عهده دارند؛ مادر از ابتدایی‌ترین مراحل پیدایش به عنوان …

پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد …

پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها – مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام پایان نامه برای … یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی است، کشف و مطالعه متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش بینی متغیرهای موثر در مدرسه می‌انجامد.

[DOC]رابطه‌ی سبک‌های فرزندپروری والدین و آسیب‌های کودکی ادراک …

هدف این پژوهش تکمیل چرخه‌ی انتقال بین نسلی سبک‌های دلبستگی بود که در این راستا به بررسی تاثیر سبک‌های فرزندپروری والدین و آسیب‌های کودکی بر سبک‌های دلبستگی فرزندان پرداخته … همچنین قواعد تعاملات بین فردی، که به افراد در پیش‌بینی رفتارهای دیگران کمک می‌کنند، نیز مشمول این طرحواره‌ها می‌شوند (برترتون، 1995).

[PDF]نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری …

ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري و اﺛﺮات ﻫﺮ ﯾﮏ از آن. ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻓﺮزﻧـﺪان. ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗ. ﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺎدران و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري داﻧﺶ ….. ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﯽ. ارزﺷﯽ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه در. او ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ و. ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺎدر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد. ﺑﻪ. ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ دوران اوﻟﯿـﻪ رﺷـﺪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي. وﯾﮋه، وﯾﮋه. ﺗﺮﯾﻦ دوره زﻧﺪﮔﯽ.
وارد نشده: تفکر ‏اضطراب

[PDF]نتیجه گیری

همچنین، بررسی اثرات تفکر و باورهای والدین بر جنبه های مختلف رشد کودکان، … دلبستگی و شیوه فرزندپروری با یکدیگر است اما پژوهشی که به بررسی اثر همزمان این متغیرها بر رشد هیجانی کارکردی کودک … فرضیه اول: سبک دلبستگی مادر با میانجی گری شیوه فرزندپروری مادر، رشد هیجانی کارکردی کودک را پیش بینی می کند.

[PDF]پیش بینی عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان نوجوانان بر …

اضطراب. امتحان. ساراسون، پرسشنامه. سنجش. عملکرد. تحصیلی، مقیاس. صمیمیت. زناشویی. و مقیاس. فرزند. پروری. بامریند مورد. ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات … تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش بینی م. ت ….. همچنین وی در مورد میزان روایی پرسشنامه، این نتایج را گزارش نموده است: مستبد بودن مادر رابطه معکوسی.

[PDF]نقش شیوه‌های فرزند پروری در پیش بینی افکار اضطرابی و …

۲۷ دی ۱۳۸۹ – ﺷﻴﻮه. ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ در اﻓﻜﺎر. اﺿﻄﺮاﺑﻲ و ﻋﻼﻳﻢ وﺳﻮاﺳﻲ. -. اﺟﺒﺎري ﻣﻲ. ﭘﺮدازد . ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ. ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺎﺳﻲ از ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ . اﻧﺘﻘﺎل ارزش. ﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺑﻴﺖ. ﺻﻮرت ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﺒﻚ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ. واﻟﺪﻳﻦ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه در ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪان. اﺳﺖ . ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﺗﺤﻮل ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻣﻲ.
وارد نشده: ارزیابی ‏تفکر ‏نگرشهای ‏مادر

[PDF]رابطه انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده و سبک‌های فرزندپروری با …

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انسجام و انعطاف پذیری خانواده و سبک های فرزند پروری، با شدت استرس فرزند پروری مادران. منطقه یک شهر تهران بود. … تأثیر گذاری را در پیش بینی استرس فرزند پروری مادران دارند. نتیجه گیری: انسجام و انعطاف … خانواده و استرس فرزند پروری. پدر و مادر، رابطه فرزندان و والدین، میزان تعامل از لحاظ.
وارد نشده: تفکر

[PDF]بررسی ارتباط سبک فرزند پروری زنان شاغل در مراکز درمانی …

شیوه فرزندپروری و تأثیر شغل والدین در به کار بستن روشهای تربیتی، بحث پیرامون اشتغال زنان مسئله ای بسیار مهم می باشد. … P<و شیوه فرزند پروری استبدادی با اضطراب، گوشه گیری و پرخاشگری کودکان پیش دبستانی به طور مستقیم ارتباط معنادار دارد )0/05 .... ارتباط مثبت با او، به عنوان عوامل خطر و پیش بینی کننده در. پاورپوینت کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری |490| استاد - ... ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - پاورپوینت بررسی مهارت های فرزند پروری. فرمت فایل: powerpoint تعداد صفحات 31 صفحه سلامت روان کودکان و نوجوانان بخشی از سلامت و رفاه عمومی است. هر اقدام جدی برای بهبود بهداشت روان کودکان مستلزم ارزیابی کیفیت تربیت کودک و روابط خانوادگی آنهاست. تربیت سازنده فرزندا ن شامل مهارتهایی برای مراقبت، ... پرسشنامه رایگان - پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر تن آرامی بر اضطراب قبل از عمل جراحی · پرسشنامه رایگان بررسی رابطه کمرویی و ... پرسشنامه رایگان مقایسه شیوه نگرشی مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی نسبت به فرزندانشان · پرسشنامه رایگان وی‍ژگی ... پرسشنامه رایگان پیش بینی عود یا بازگشت (RPS) · پرسشنامه رایگان مقیاس ADHD ... دانلود برترین فایل پروپوزال نقش سبک های فرزند پروری ... ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - دانلود برترین فایل پروپوزال نقش سبک های فرزند پروری والدین در پیش بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان. Published on .... ۱۴۱ پایان نامه نقش مادر در تربیت فرزندان در دوره نوجوانی از دیدگاه قرآن – سنت وعلم …. شیوه های ... بررسي رابطه نگرش‌هاي فرزندپروري و جايگاه مهار در دانش‌آموزان مقطع راهنمايي … بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی ... توسط ابوالمعالی الحسینی - ‏2017 بینی. کند . هم. چنین. از بین صفات شخصیتی مادر، روان. رنجورخویی به صورت مثبت. توانست. افسردگی و اضطراب. فرزندان را پیش. بینی. کند. و. گشودگی در برابر تجربه. و برونگرایی نیز توانست. افسردگی. را به صورت منفی. پیش. بینی کند . نتایج نشان داد. که صفات شخصیتی مادران و بهزیستی روانشناختی آنان. در پیش. بینی. [PDF]تأثير آموزش تفكّر مثبت بر رضایت از زندگی و معنی در ... توسط موسوی - ‏2016 به هر حال داشتن فرزندان تنش زا می تواند بر سلامت روان و رضایت از زندگی والدین آنها تأثیر. بگذارد (آلبركتسن، ... داودی، بساک نژاد و بهمن زارع زادگان (۱۳۹۱) در مطالعهای نشان دادند که آموزش فرزندپروری مثبت. میتواند در کاهش ..... با کمبود توجه در کودکان پیش بینی کننده افسردگی، استرس و اضطراب در مادران میباشند (فاراون،. بارکلی، ... [DOC]کلیک دارلینگ و استینبرگ (1993 ؛ به نقل از زرویدز و نالز؛2007) سبک فرزندپروري رابه صورت الگوي نگرش والدین نسبت به تربیت کودکانشان تعریف کرده اند. در تعریفی ...... پس سبک فرزند پروری می تواند دخیل در شکل گیری اضطراب بعنوان ریشه بسیاری از اختلالات روانی پیش بینی کننده سبک زندگی فرد باشد. سبک زندگی ... [PDF]( بر بهبود فرزندپروری کودک ) - اثربخشي مداخالت گروهي ... پیش. آزمو. -ن. پس. آزمو. ن. با. گر. وه. مداخله نما، از میان جامعه آماری ). 96. زوج مادر. -. کودک. مبتال. به. بیش فعالي. –. کمبود توجه(. 03. زوج به صورت تصادفي انتخاب و در دو .... تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد که شامل ناپایداری هیجاني،. اختالالت رفتاری، تعارضات والد. -. کودک و سبك های. والدگری ا. ست ]. 10. [. الگوهای نامنظم رفتاری والدین مي. اویرایش شده بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله با استرس و ... بررسی میزان شیوع افسردگی و پیش بینی آن بر اساس نشخوارفکری،حمایت اجتماعی،راهبردهای مقابله ای و طرحواره های ناسازگارانه در زنان شهر همدان ... اویرایش شده بررسی رابطه‌ی سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و سبک‌های تفکر با راهبردهای مقابله‌ای در دانش‌آموزان پایه اول متوسطه شهرستان کلاله ... [PDF]دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﻪ ﺷﻴﻮه راه ﺣﻞ ﻣﺪار ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت رﻓ توسط کيوان زاهدي کسرينه - ‏مقالات مرتبط ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ - ﻓﺮزﻧﺪان. ﺧﻮد. اﺟﺎزه. ﻲﻣ. دﻫﻨﺪ. ﺗـﺎ. در. ﻫـﺮ. ﺳـﻨ. ﻲ. ﻛـﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ،. ﺧﻮدﺷﺎن. ﺗﺼﻤ. ﮔﻢﻴ. ﺮﻴ. ي. ﻛﻨﻨﺪ. ،. ﺣﺘ. ﻲ. اﮔﺮ. ﻫﻨﻮز. ﻗﺎدر. ﺑﻪ. اﻧﺠﺎم. ﻦﻳا. ﻛﺎر. ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ. ).10(. در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﺪرت. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن را دارد (. 11. ). ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن. داده. اﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در. ﺑﻬﺒﻮد داﻧﺶ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻘﺶ. ﻣﺆﺛﺮي داﺷﺘﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ... لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی - مرکز خدمات روانشناسی ... پرسش نامه بررسی جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان بر نگرش دینی آنها پرسش نامه بررسی رابطه .... پرسش نامه شیو ه های فرزند پروری بامریند پرسش نامه شیوه فرزند ... پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی در بهبود تدریس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران زبان ومدیران مدارس راهنمایی پرسشنامه ارزیابی ... [PDF]ﮔﯿﺮي ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ادراك ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣ - فصلنامه ... راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ادراك ﺷﺪه ﺑﺎ .... /. 45. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ادراك ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي ﺷﻐﻠﯽ. در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه. ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ. 1. ، اﻓﺸﯿﻦ اﻓﻀﻠﯽ. 2. ، ﻋﺼﻤﺖ داﻧﺶ. 3 ... ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺿﻄﺮاب، دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﺣﺴﺎس، ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل و آرزوﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ... اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و ... فراخوان ارسال مقاله اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و موسسه آموزش عالی مهر اروند. [PDF]بررسی رابطه شیوه‌های فرزند پروری مادران با بهداشت روانی ... ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - معنادار وجود دارد. در این پژوهش شیوه. فرزندپروری مستبدانه با. بهداشت. روانی فرزندان. در سطح. /30. 3 p<. رابطه معکوس داشت. و. میان. شیوه سهل گیرانه با ..... آمدن بهره هوشی، کاهش میزان جنب و جوش، کم. عمقی واکنش عاطفی، پرخاشگری، اختالل حواس، ضعف استعداد، تفکر انتزاعی، عدم آمادگی. برای ایفای نقش پدر. ی. یا مادر. ی. [PDF]عنوان: بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم نگرش به مواد، ... توسط گنجی - ‏2015 نتیجه گیری: بین سبک شناختی استقلال وابستگی میدانی؛ انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و. = جنسیت؛ هوش ... خلاقیت در پیش بینی تفکر انتقادی و شادکامی (کرمی و علی آبادی، ۱۳۹۱)، تأثیر آموزش. خلاقیت به مادران بر ... باورهای فرزند پروری و نگرش مادران به تفکر خلاق بر خلاقیت کودکان (البرزی، ۱۳۹۰)،. تأثیر ارزشیابی ... فراتحلیل متغیرهای همبسته با خلاقیت - ابتکار و خلاقیت در ... توسط گنجی - ‏2015 داده‌های حاصل از این 12 مطالعه با روش اندازه اثر ضریب همبستگی پیرسون برای مدل اثرهای ثابت مورد فراتحلیل قرار گرفتند. تمام عملیات آماری با ... نقش باورهای فرزند پروری و نگرش مادران به تفکر خلاق بر خلاقیت کودکان. مطالعات اجتماعی ... نقش سبک‌های تفکر در پیش بینی ابعاد خلاقیت در دانشجویان استعداد درخشان و ممتاز. مجله علوم ... میگنا - رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با احساس ... ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - هدف این پژوهش بررسی رابطه ادراک از سبکهای فرزندپروری و تأثیر مولفه های آن بر احساس تنهایی نوجوانان دختر است. فرض اساسی این پژوهش ... به عنوان مثال دکوویچ و جانسن ( 1992) در پژوهش خود بیان می دارند که وضعیت اجتماعی فرزندان را می توان از طریق سبک های فرزندپروری والدین آنها پیش بینی کرد. بررسی رابطه ... [PDF]ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ - مجله اصول بهداشت روانی توسط سجادی - ‏2015 - ‏مقالات مرتبط اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد. 1394. ،. ﺻﻔﺤﻪ. -5. 109. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﮔﻮﯾﯽ ﺧﻠﻘﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ. اﺳﺎس ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎي اواﯾﻞ. زﻧﺪﮔﯽ. و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ. *. ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺠﺎدي. ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن .... ﻓﺮزﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ،. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . ﺷﺎ8. (. 13. ) ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان و رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ. ﭘﺎﯾﻪ. رﯾﺰي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد راﺷﯿﻮه. ﻫﺎي. ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﯽ. ﮔﻮﯾﺪ. مشاهده مقالات - پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای ... بررسی رابطه اختلال فزون کنشی / نارسایی توجه با اضطراب و افسردگی در بین کودکان پیش دبستانی 22 بهمن شهرستان شهرکرد ... تاثير سازش يافتگي دوتايي(والدين) و سبک هاي فرزندپروري والدين در سازگاري اجتماعي و عاطفي دانش آموزان مقطع متوسطه ... تأثیر اشتغال مادر بر اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان و نوجوانان 18-6 سال. [PDF]و ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ و ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴ - فصلنامه ... در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده. ﻫـﺎي ﻣﺘﻮﻗـﻊ، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ. ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎدي ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن دﻫ. ﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ. ﺑﻴﻦ. ﺳﺒﻜﻬﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري. ﺧﺸﻦ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ. (. ﻫﻮﻳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران،. 1995. ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛﺎواﻣﻮرا و ﻫﻤﻜﺎران،. 2002. ). در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ رﻓﺘﺎر واﻟﺪﻳﻦ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴ ﺮ. ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻗﺮار دارد. ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴ ﺮ. [PDF]Untitled - ResearchGate ۵۶۴ نفری از دانشجویان آمریکایی بررسی کردند و نتایج را به ترتیب ۰/۹۵ و ۸۱ گزارش نموده اند [۳۲] در ایران یوسفی، اعتمادی، بهرامی، احمدی و فاتح زاده (۱۳۸۸)، اعتبار و روایی پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ را. بر روی یک نمونه ۵۷۹ نفری در دو مرحلهر مرحله اول ۳۹۴ نفر و مرحله دوم ۱۸۵ نفر) بررسی کردند. اعتبار پرسشنامه. سبک-های-تفکر-والدین - دانلود پایان نامه و پروژه - فایلینا محصولاتی که دارای عبارت 'سبک-های-تفکر-والدین' هستند. ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان · ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. قیمت: 125,000 تومان. توضیحات دانلود · مبانی نظری ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و ... [PDF]ﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺷﻴﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮﻳﻚ از ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ واﻟـﺪﻳﻦ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد. ﻧﮕـﺮش ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻪ. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ، ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻧـﻮع ﻧﮕـﺮش ﻧﻴـﺰ ﺧﻮاﻫـﺪ. ﭘﺮداﺧﺖ . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ واﻟﺪﻳﻦ. (. ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري. ) اﺻﻄﻼح. ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮور. ي. از ر. ﻳ. ﺸﻪ. ﻳﭘﺮ. ﻮ. 2. ﺑﻪ. ﻣﻌﻨـ. ﻲ. زﻧـﺪﮔ. ﻲ. ﺑﺨـﺶ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﻣﻨﻈﻮر از ﺷ. ﻮهﻴ. ﻫﺎ. ي. ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮور. ،ي. روش. ﻫﺎ. ﻳﻲ. ا. ﺳﺖ ﻛﻪ واﻟﺪ. ﻦﻳ. ﺑﺮا. ي. ﻴﺗﺮﺑ. ﺖ. ﻓﺮزﻧـﺪان ... دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده روانشناسی و علوم اجتماعی - ... بررسی اثربخشی ورتکسیتین در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شدید و نشانه های اضطراب سطح بالا (نشریه الزویر) ... چگونه تفکر، احساسات و تصمیمات تنظیم می شوند؟ روش جدیدی برای ... صفات غیر هیجانی بی عاطفه در کودکان دچار اختلال رفتاری مخرب: پیش بینی کننده های خط سیرهای رشد و پیامدهای نوجوانی (نشریه الزویر) دانلود (پروپوزال پیش بینی میزان خلاقیت با توجه به سبک ... ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - با آرزوی بهترینها برای شما عزیزاننام محصول دانلودی: پروپوزال پیش بینی میزان خلاقیت با توجه به سبک های تفکر در دانش آموزان ( دختر و پسر ) مقطع متوسطه ... تحقیق بررسی تاثیر اضطراب بر افت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه دانلود تحقیق با موضوع بررسی تأثیر اضطراب بر افت تحصیلی دانش آموزان دوره ... مجتمع آموزشی شهید مهدوی بسیاری اوقات محبت های هدایت نشده والدین و کمال گرایی ایشان آسیب های مهمی به فرزندان می رساند.- تشویق ها و حتی تنبیه های والدین بر فرزندان بسیار مؤثر است. بهترین معلم به اندازه یک دهم مادر نیز تأثیر ندارد. مغز فرزند پیش فعال شما هوشیاری کافی ندارد و لذا باید دارو مصرف کند. اشتباهاتی که در مورد تربیت فرزندان مرتکب می شویم:. [PDF]٢٣٠ - مجله مطالعات ناتوانی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ. رﺿــــﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷــــﻮﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨی. ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺸــــکﻼت. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوری ا ﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣی. ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ر ﺿﺎﯾﺖ. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ. ، آن. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾک ﺗﯿﻢ. ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ آن. ﻫﺎ ﻣﻨﻔی. ﺗﺮ ﻣی. ﺷﻮد. ﺗﻨﯿﺪﮔی ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوری. ٦. در ﮐﻨﺎر ﺳــــﺒک ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و. رﺿـــــﺎﯾــﺖ زﻧــﺎﺷــــﻮﯾﯽ، از ﻣﺆﻟﻔــﻪ. ﻫــﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز. ﭘﺮﺧﺎﺷگﺮی اﺳﺖ. ﺗﻨﯿﺪﮔی. ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوری. ﻧﻮﻋی اﺿﻄﺮاب. اﻓﺮاﻃی. دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی ... - دیده ... ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - اثربخشی درمان شناختی رفتاری غنی شده بر بهبود نشانههای بالینی، اضطراب، افسردگی و استرس مردان مبتلا به اختلال نعوظی ... بررسی اثر بخشی درمان شناختی هیجانی دینی – RCET بر کاهش اضطراب مادران دارای فرزند معلول ... تعیین سهم مؤلفه های سبک های فرزند پروری در پیش بینی حالات روان شناختی مثبت بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت ... 84. سبک های دلبستگی در بزرگسالان …….. 85. رابطه جنسی و دلبستگی ……….. 86. روش هاي فرزند پروري و دلبستگي كودك …… 86. اشتغال مادر و مهد كودك ………. 86. افسردگي مادر و تاثير آن بر دلبستگي فرزندان …… 88. دلبستگي و رفتارهاي بعدي ……. 89. نشانه های مشکلات دلبستگی ………. 90. اضطراب جدايي ………. 90. لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ... ... پایان نامه ارشد:بررسي تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي · پایان نامه:بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري ..... پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل¬بستگی دوسوگرا و ... [PDF]ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺻﺎﺩﻕ. ، ﺯﺍﺩﻩ. ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺻﻴﺎﺩﻱ ﺩﻫﻨﻮ. ﻓﺘﺎﻧﻪ ﻗﺰﻝ. ﺑﻴﮕﻠﻮ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺻﺒﺮ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﺻﺒﺮ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ. 18. ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ. ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺭﺑﺎﻧﻲ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ. ﻫﺎﻱ ﭘﺮ. ﺧﻄﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ. 19. ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ. ﺭﺣﻤﺖ ﺑﺮﻳﺰﻱ. ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻦ ﺳــﺒﻚ. ﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﺮ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ. ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺎﻱ. ﭘﺮﻭﺭﻱ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ. ﺩﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ. 20. ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺧﺴﺮﻭﻱ. ﻧﻘﺶ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. [PDF]ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﻤﻴ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. ي ﺷﻬﺮ. ازﻧﺎ. دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻲ. ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ. اراﺋﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻣ. ﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي، اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﻲ و. ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮﺗﺮ. ﻟﻴﺪا اﺳﻌﺪي ﺗﻬﺮاﻧﻲ. اراﺋﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ رﺷﺪ رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮزﻧﺪان. آﻧﻬﺎ. ﺻﻐﺮي اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻗﻮام. ﭘﻮﺳﺘﺮ. : ﺗﺄﺛﻴﺮ روش. ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺪد ﺳﻪ رﻗﻤﻲ ﺑﺮ. ﻋﺪد ﻳﻚ رﻗﻤﻲ درﻛﺎﻫﺶ. پایان نامه های رشته روانشناسی1 - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده ۳ دی ۱۳۹۵ - 10158 بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش¬های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان 119 10159 بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی 83 10160 بررسی دیدگاه كتابداران كتابخانه‌های عمومی در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت آنان در ... دکتر سوزان امامی پور - سوابق 4- سوزان امامی پور، علی اکبر سیف، بررسی تحولی سبک های تفکر در دانش آموزان و دانشجویان و رابطه آنها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی. فصلنامه نو آوریهای .... رابطه سبک های دلبستگی با راهبرد های حل تعارض فرزند- والد بر نگرش فرزندان نسبت به والدین، اندیشه و رفتار، دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1388، ص 75-65. 27- مژگان سپاه ... دانلود مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی کتاب های الکترونیک ... OL921- بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری، متغیرهای جمعیت شناختی خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان .... OL133-رابطه خوش بینی و بد بینی با سلامت عمومی ... OL156-سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره. لیست انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی - مادسیج ۲۳ آبان ۱۳۹۴ - به طور کلی در مدل آزمون شده پژوهش حاضر متغیر خلاقیت ۴۹/۴۶ درصد و انگیزش درونی ۶۹/۳۵ درصد از متغیر استفاده واقعی را پیش بینی می کند. ...... ۴) مولفه‌های توافق زوجی مادر، رضایت زوجی پدر، همبستگی زوجی پدر و سبک فرزندپروری پدر بیش از بقیه‌ مولفه‌های پژوهش قادر به تبیین سلامت عمومی فرزندان می‌باشند. نیلوفر میکاییلی - دانشگاه محقق اردبیلی 5- پيش‌بيني كودك‌آزاري از طريق افسردگی و اضطراب والدين، سبکهای دلبستگی و سلامت روانی فرزندان در نوجوانان پسر شهر اردبیل -دانشگاه محقق اردبیلی 1389. .... مقایسه سبکهای فرزندپروری، تفکر غیرمنطقی و سرسختی روان شناختی در بین والدین دارای کودک مبتلا به مشکلات رفتاری و عادی استان اردبیل- پریناز نسیمی- دانشگاه ... [DOC]سبک های فرزندپروری - پروژه بیست - پروژه ، مقاله ، پایان نامه پايان نامه به پيوست تحت عنوان بررسي سبك فرزندپروري و هوش فرزندان دانش اموز ابتدایی شهر درسال تحصيلي93-92كه توسط دانشجو طارق امجدی نيا جهت گذراندن واحددرسي در ..... اوايل قرن 20 نگرشها ، شيوه هاي تربيتي و الگوهاي رفتاري والدين با فرزندان تحت تاثير مكاتب رفتارگرايان[4] خشك و خشن بود اما از سالهاي 1940 و تحت تاثير ... ,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, ... دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, معرفی سایت های ویژه نامه حضرت فاطمه (س) - دانشنامه زن مسلمان همچنين تحليل رگرسيون نشان داد که اضطراب و افسردگي پيش بيني مناسبي براي متغير ملاک يعني الکسي تايميا هستند. ... نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، سبک فرزندپروری مسئولانه‌ی دینی مبتنی بر آیات و روایات بهترین روش فرزندپروری است که می‌تواند در پیشگیری از بزه‌کاری فرزندان تربیت شده با این سبک موثر باشد. بر این ... بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ... ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - پایان نامه حاضر با عنوان بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان از سری پایان نامه های رشته .... سبک های نوع اول شامل قانون گذار (ترجیع‌ برای انجام کارها به شیوه خود)، قضاوتی (ارزیابی فعالیت‌های دیگران)، کلی (توجه یا تفکر به تصویر کلی یک ... [PDF]اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات برونی ... توسط SAH Yazdi - ‏مقالات مرتبط ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اي وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﻼق. (. CODIP. ) ﺑﺮ ﮐ. ﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت. دروﻧﯽ ﺳﺎزي. و ﺑﺮوﻧﯽ. ﺳﺎزي ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. د. ر. اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. آزﻣﺎﯾﺸﯽ. ﮐﻪ. از ﻧﻮع ﭘﯿﺶ. آزﻣﻮن. -. ﭘﺲ. آزﻣﻮن ... ﯾﺰدي، ﻣﺸﻬﺪي، ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻋﺎﺻﻤﯽ. 4. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺧﺎ. ﻧﻮاده اوﻟﯿﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎع و اﺳﺎﺳﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ. ﻓﺮزﻧﺪان. و اﻋﻀﺎي. ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد . ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد. اﻣﺮوزه ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎ در ﻫﺮ. [PDF]ﻓﺼﻠـﻨﺎﻣﻪﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕﺟﻮﺍﻧﺎﻥ - معاونت فرهنگی و جوانان استان سمنان ﺳــﺒﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪﭘــﺮﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺭﺍﺑﻄــﺔ ﺁﻥ ﺑﺎ ... ۷ . ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺯﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ، ۱۹۸۴). ۱. ۱۹۹۵؛ ﻭﺍﻳﻨﻲ. ، ۱۹۹۴؛ ﺟﻜﺴــﻮﻥ،. ۳. ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ، ۱۹۹۳ ،۱۹۹۲؛ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﺮﮔﺮ، ﺍُﻧﻴﻞ ﻭ ﻧﺎﮔﻞ. ۲. (ﻛﺎﻧﺠﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ . ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ۲۰۰۰). ۶. ، ۲۰۰۰؛ ﺗﻴﻦ ﺳﺎﻧﺪﻟﺮ ﻭ ﺯﺍﻳﻮﺗﺮﺍ. ۵. ، ۱۹۹۸؛ ﻛﻴﺘﺰﻣﻦ. ۴. ﺟﻲ ﻳﺎﻣﻔﻲ، ﺑﺮﻭﻛﺲ ﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻚ. ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﭘﺮﻭﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺑــﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻥ ۹ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ۸، ... [PDF]دریافت - ISC تعهد و. تالش. برای دستیابی به هدف اثر. می گذارد. و پیش بینی. می شود که عالیم اختالالتی مانند افسردگی و اضطراب با کاهش انعطاف پذیری ذهنی همراه باشد. هدف این .... زن( براساس روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و در دو موقعیت آزمایشی ) تفکر واگـرا و تفکـر همگـرا(. قرار گرفتند. ...... بین دو متغیر، سبک فرزند پروری. موضوع پايان نامه | hakimaeh safaralizadeh - Academia.edu .114 راهبردهای مقابله ای با خوشبینی و سلمت روان در والدین کودکان عقب مانده ذهنی .115 نگرش فرزند به شیوه فرزند پروری با سازگاری اجتماعی و سلمت روان دانش آموزان ... ششم شهرستان بندرانزلی IBS ,CHILDREN AND SCHOOL EXAMINATION .142 .143 نقش عدم تحمل آشفتگی در پیش بینی شد ت علمئم اختلل اضطراب اجتماعی در ... پایان نامه | آموزش و درمان ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - 2- بررسی نگرش به تعارض و سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس 3- مهارت های ... 14- بررسی میزان آشنایی دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی با روش های صحیح مطالعه و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی .... 74- بررسی و مقایسه روشهای فرزندپروری در خانوادههاییکه دارای نوجوانان معتاد و خانوادههایی که دارای نوجوانان عادی هستند [PDF]ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻠﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و آﺳﯿﺐ ﮐﻨﮕﺮه دوﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع و ﻋﻠﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻧ. ﺎن ﻧﺎﺑﺎرور. ﻧﻌﯿﻤﻪ ﻃﯿﺒﯽ و ﻣﺮﺿﯿﻪ اﮐﺒﺮزاده. ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﺎش در ﺳﺎل. 1396. ﻧﻮري ﻧﺮﮔﺲ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﺑﻬﺮام ﻗﯿﻄﺮاﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺳﺪي و ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ. ﻗﻬﺎري و رﺋﻮﻓﻪ ﻗﯿﻮﻣﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﻋﺘﯿﺎد در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ. ﭘﺮوﯾﺰ رﺿﺎ ﻣﯿﺮﻟﻄﻔﯽ و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮي و ﻣﺴﻌﻮد. موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته روانشناسی تربیتی - ... رابطه ادراک از سبک های فرزند پروری با اضطراب امتحان. .... راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍واع‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ ف‍رزن‍د پ‍روری‌ وال‍دی‍ن‌ و ن‍گ‍رش‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ب‍ا ع‍لائ‍م‌ و ن‍ش‍ان‍گ‍اه‌ وس‍واس‌ اج‍ب‍اری‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ .... بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان; رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در شادکامی دانش آموزان; پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی ... دانلود مجموعه مقالات همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ - ذهنيت فلسفي و تأثير نگرش به شيوه هاي نوين تدريس بر بهبود سوادخواندن و نوشتن (مطالعه موردي:پايه هاي اول و دوم و سوم ابتدايي زاهدان) ... رابطه بين سبك هاي تفكر و عزت نفس با اضطراب مرگ در بيماران مبتلا بهMS شهر كرمانشاه ... پيش بيني تاب آوري براساس راهبردهاي مقابله اي و سبك هاي فرزندپروري در دانش آموزان [PDF]340 K - دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی توسط دانش - ‏2017 ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي دﺧﺘﺮان ﺑـﺮ اﺳـﺎس. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ. ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﺑﻮد. روش ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ و. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ. 351. داﻧﺶ. آﻣﻮز ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄ. ﺔ. اﺳـﺘﺎن اﻟﺒـﺮز ﺑـﻮد ﻛـﻪ. ﺑﻪ. ﺻـﻮرت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ..... ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري آﻧـﺎن دارد و. دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ارﺗﺒـﺎط ﻣـﻲ. دﻫـﺪ،. ﺳﺮﺷﺖ ﻛﻮدك اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي واﻟﺪﻳﻦ اﺛﺮ. ﮔﺬا. ر. اﺳـﺖ. ﺑـﻪ. اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ رﻓﺘﺎر واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﻳﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر. به وجود آمدن شخصيت قرباني و شیوه فرزندپروری والدين - ... ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ - اما اين ديدگاه تا حدي تغيير يافته و مشخص شد متغير مهمي در ارتباط با ناسازگاري روانشناختي و تا حدي پيش بيني كنندة دروني شدن مشكلات وجود دارد. ... اگرچه گوشه گيري اجتماعي بعنوان يك توصيف كنندة افراد قرباني بسيار گسترده است اما به منظور توصيف نگرش هاي فرزند پروري كه با پيدايش موقعيت قرباني در ... ۱۳ ویژگی مشترکِ والدین بچه‌های موفق | چطور رتبه: ۹۴% - ‏۱۹۲ نقد ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - اگر چه برای بزرگ کردن یک بچه‌ی موفق دستورالعمل معینی وجود ندارد اما تحقیقات روانشناسی به عوامل معدودی اشاره دارند که پیش‌بینی می‌کنند در این راه موفق .... مقاله‌ای در سال ۱۹۶۰ بود که دیانا بامریند (Diana Baumrinde)، محقق دانشگاه برکلی کالیفرنیا، متوجه وجود سه سبک متفاوت فرزندپروری در بین والدین شد:. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و ... 6 - تبیین رابطه بین تربیت دینی و تربیت اخلاقی با نگرش اسلامی حسین دولت ... 8 - بررسی رابطه سبک فرزند پروری ادراک‌شده با عملکرد تحصیلی و مؤلفه‌های ادراک از محیط کلاس .... 78 - مطالعه ی مقایسه ای تأثیر شیوه های آموزشی کودک محور و مربی محور در افزایش خلاقیت و کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی 5تا6 سال شهر شیراز مرجع دانلود پایان نامه ارشد – دی فایل » لیست پایان نامه های ... ... پایان نامه ارشد:بررسي تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي · پایان نامه:بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري ..... پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل¬بستگی دوسوگرا و ... فروش پایان نامه های ارشد فروش پایان نامه های ارشد - دانلود پايان نامه,خريد پايان نامه,فروش پايان نامه,پايان نامه هاي کارشناس. [PDF]متن کامل (PDF) ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ﻣﻮاد را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ. )0001/0 p<. ). ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده، وﺿﻌﻴﺖ ﺳـﺎﻟﻢ. ﺗـﺮ. و ﻣﻄﻠﻮب. ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎب. آوري ﻓﺮزﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ .... ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮات درازﻣﺪت ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. Sale,et al.,2005). ) ﻣﺤﻤﺪي. )1384(. در. ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮروي اﻓﺮاد. 25- 18. ﺳﺎﻟﺔ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺳـﻮء ﻣـﺼﺮف. ﻣﻮاد، ﭘﻴﻮﻧﺪ واﻟﺪﻳﻨﻲ، ﺳﺒﻚ. بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و نگرش مذهبی با تاب ... ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ - باتوجهبه این که متغيرهاينگرش مذهبی ومعنويت راهبردهايمقابلهایيپيشبيني كنندههايمعناداريبرايتاب آوری هستند، به نظر می رسد که می توانبااصلاح شیوه فرزند پروری والدین و همچنین با ارتقاء نگرش مذهبی فرزندان به افزایش تاب آوری و سازگاری دانش آموزان دربرابر تهدیدهاو مشکلات زندگی کمک شایانی کرد. كليدواژه ... [PDF]دریافت توسط رویا رسولی - ‏2015 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ - اﺛﺮ. ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼل. ﮐﺎﺳﺘﯽ. ﺗﻮﺟﻪ / ﺑﯿﺶ. ﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﺎدر و ﭘﯿﺮو آن ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ. ﭘﺪر. روش: ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن. -. ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﮔﺮوه .... ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺿﻌﯿﺖ. ﺗﺎﻫﻞ را. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي اﺳﺘﺮس در واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد. ﻋﻼﺋﻢ. ADHD. ﻗﻮي. ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس در واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ. تحقیق چگونگی رعایت بهداشت در محیط مدرسه - فایل چی ۱۴ دی ۱۳۹۳ - پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان · پاورپوینت تحقیقات انتقادی حسابداری(فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری تألیف دکتر نیکومرام و دکتر بنی مهد) · پاورپوینت تحقیقات رفتاری حسابداری (فصل ششم کتاب تئوری حسابداری تألیف دکتر ... آموزش - کلینیک تخصصی روانپزشکی وروانشناسی بالینی ... با توجه به رسالت کلینیک در راستای ارائه خدمات تخصصی و علمی برمبنای ارزیابی های تخصصی و معتبر، این مرکز اقدام به ارائه برنامه های آموزشی زیر نموده است: ... تفکر مثبت • خود‌آگاهی • مهارت‌ارتباط موثر • حل مساله • رفتار جرات مندانه • تصمیم گیری • رضایتمندی زندگی. ۲- آموزش مهارت‌های فرزندپروری. • چگونه از اعتیاد فرزندان خویش ... راهنمایی،مشاوره وروانشناسی تربیتی - پژوهشکده معلم فارس بررسي تأثير مشاوره گروهي جرات ورزي بر كاهش پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبيرستانهاي, مهدی ترکمن ملایری. بررسي ‌رابطة اضطراب رياضي و سبكهاي يادگيري در ميان دانش آموزان دبيرستاني, سعيد احمدي. بررسي تأثير ابعاد الگوهاي ارتباطات خانواده بر ميزان سازگاري رواني فرزندان, مریم کورش نیا. مجلات - مرکز اصلاح "اختلالات یادگیری" ایران.CCLD مرکز اصلاح "اختلالات یادگیری" ایران.CCLD - مجلات - Iranian Correction Center for Learning Disorders .. CCLD Iran - مرکز اصلاح "اختلالات یادگیری" ایران.CCLD. [XLS]کودکان استثنایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 2, 1, مارال صفری ینقاق, بررسی اثر بخشی آموزش های پیش از ازدواج بر اصلاح نگرش نسبت به نحوه انتخاب همسر, 1389/12/18, 20621602892017, 1390/06/31. 3, 2, رضا اسکندری .... 39, 38, نگين مكتب دار, رابطه ادراك از سبك فرزندپروري پدر و مادر با ابعاد عزت نفس در دانش آموزان دبيرستاني, 1389/12/18, 20621602892003, 1390/08/18. پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری ،سبکهای دلبستگی و ... پیوسته گر ، مهر انگیز (۱۳۸۵) ، پیش بینی اختلال دلبستگی کودکان دبستانی بر اساس سبک دلبستگی والدین.دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده روانشناسی و ... فطین خور ،‌شهاب (۱۳۷۵) ،‌بررسی رابطه اختلالات رفتاری فرزندان با شیوه های فرزند پروری مادران در بین دانش آموزان چهارم و پنجم شهر اردبیل. – کاپلان ، هارولد ، سادوک ، بینامین و ... آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ ۱; بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- .... ۱۴۱ پایان نامه نقش مادر در تربیت فرزندان در دوره نوجوانی از دیدگاه قرآن – سنت وعلم; ۱۴۲ پایان نامه نقش Router در مسیر یابی ۵۳; ۱۴۳ پایان نامه مقاسیه اثر تصویر سازی توجه ... [PPT]بهداشت روان 8-انسجام اجتماعی(علاقمندی به جامعه و زندگی اجتماعی ، احساس اینکه جامعه و فرهنگ هوشمندانه طراحی شده و تا حدی قابل پیش بینی ، منطقی و معنی دارند). 9-خودجوشی ... بهنجاري به صورت متوسط :(منحنی زنگوله ای)ارزیابی مبتنی بر ارزیابی آماری است. .... از تعامل دو شیوه ارتباطی والدین (پدر و مادر) با فرزندان 4 شیوه فرزند پروری مطرح می شود:. روانشناسی - موضوع پایان نامه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - 622 : بررسي روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبي، خوشبيني و سبكهاي دلبستگي با رضايت زناشويي در دانشجويان مرد متاهل دانشگاه شهيد چمران اهواز .... 725 : بررسي قدرت پيش بيني كنندگي ابعاد هويتي فرزندان از طريق ابعاد فرزندپروري والدين در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز 726 : بررسي قدرت پيش بيني کنندگي ... [PDF]ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ و دو ﻓﺮزﻧﺪ ي ﻫﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ي ﺴﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧـﺪ و. 145. دو ﻓﺮزﻧـﺪ)، ﺑـﻪ. ﻫﻤﺮاه واﻟﺪﯾﻦ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ. اي ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰار اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺳـﯿﺎﻫﮥ رﻓﺘـﺎري. ﮐﻮدﮐﺎن (. CBCL. ) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ .... ﮐـﻪ در. ﯿزﻣ. ﻨﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻟﺪ. ﯾ. ﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﺒﮏ. ﻫﺎ. ي. واﻟﺪﮔﺮ. ي. ﺪﯾد. ه ﻣ. ﯽ. ﺷﻮد، ﻣـ. ﯽ. ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ. ﯿـ. ﺐ ﺗﻮﻟـﺪ و اﻧـﺪازه. ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌ. ﻦﯿﯿ. ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺼﻮﺻ. ﯿ. ﺎت ﺷﺨﺼ. ﯽﺘﯿ. ﻓﺮزﻧـﺪان، ﺗﻮﺟـﻪ ﮐـﺮد. دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و ... دانلود پرسشنامه خوش بینی(جهتگیری زندگیLOT)-شییر کارور١٩٨۵-روایی ایایی-۱۰. دانلود پرسشنامه شوخ طبعی SHQ- .... دانلود پرسشنامه ارزیابی سبک و مهارت های مذاکره در افراد-تفسیر و نمرهگذاری. دانلود پرسشنامه وضعیت نگرش ...... دانلود پرسشنامه سنجش نگرش های فرزندپروری والدین-تفسیر و نمره گذاری-۳۰. دانلود پرسشنامه ابعاد ... رابطه عملکرد خانواده و تعارض والد-نوجوان با پیشرفت ... برای گردآوری داده‌ها از ابزار سنجش خانواده (FAD)، مقیاس سنجش نگرش نسبت به والد و معدل تحصیلی دانش‌آموزان استفاده شد. ... متغیرهای فرایندی خانواده که پیش‌بینی کننده هستند عبارتند از شیوه‌های فرزند پروری (تیلور و لوپز[12]، 2005)، کنترل مادر (دبروین[13] و دیگران، 2003)، و رابطه والد- نوجوان (سیرین و راجرز[14]، 2004). مطالعاتی ... [PDF]راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬیری ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺘﻤﺎیﺰﺳﺎزی د - فصلنامه ... توانایی فرد برای تفکر واقع بینانه راجع به موضوعات سرشــار از عاطفه در خانواده اســت، )7( و موجب رشد الگوهای ... برای سهیم شدن در اضطراب به آسانی تحت تاثیر دیگران قرار نمیگیرند و نشانه آسیب را نشان نمی دهند. )13( .... انسجام و انعطاف پذیري متغیرهاي پیش بین انتخــاب شــدند هدف پژوهش پیش بینﯽ خودمتمایزسازي توسط متغیرهاي. چرا فراگیری مهارت های زندگی مهم است؟ - سایک نیوز رتبه: ۳ - ‏۵ رأی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - این برنامه آموزشی به نوجوانان یاد می‌داد که چگونه با استفاده از مهارت‌ها و رفتارهای جرأت مندانه و نیز تصمیم گیری ‌ها و تفکر نقادانه، در مقابل وسوسه یا پیشنهاد ... والدین نقش بسیار مهمی درآموزش مهارت ‌های زندگی به فرزندان دارند زیرا فراگیری مهارت‌های زندگی بهداشت روانی خانواده را تامین می‌کند و با توجه به اینکه پایه‌های رشد ... اضطراب امتحان در کودکان، پیشنهادهایی برای والدین - نی نی بان ۱ تیر ۱۳۹۶ - عموماً اضطراب و ترس در سال‌های اولیه زندگی رایج است اما اضطراب از مدرسه و خصوصاً امتحان، بین سنین 10 تا 11 سالگی شروع می شود و در 25% از دانش‌آموزان اضطراب امتحان آسیب‌زا بوده و با افزایش سن ... الگوهای خشک فرزندپروری: برخی والدین ارتباط مناسب و دوستانه ای با فرزند خود برقرار نمی کنند و از سیاست چوب تر! [PDF]اصل مقاله (367 K) - مشاوره و روان درمانی خانواده توسط قره داغی - ‏2015 ۱۴ مهر ۱۳۹۳ - ﻧﮕـﺮش. ﻫـﺎ. ي ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻌـﺪ از زاﯾﻤـﺎن راﺑﻄـﻪ دارد (ﻻورﻧـﺲ. 5،. ﻧﺎﯾﻠﻦ. 6. ، ﮐﻮ. ب7،. 2007. ). ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮزﻧـﺪ. ﭘﺮوري ﮐﺎرآﻣـﺪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد، ﺳـﻄﺢ. اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮي را ﮔﺰارش. ﻣﯽ ... ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ، ﺳﺎزﮔﺎري و اﻧﺴﺠﺎم رواﺑـﻂ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ. ﻣـﯽ. ﺷـﻮد . ﻋﺎرﻓﯽ و ﻣﺤﺴﻦ. زاده (. 1391. ) ﭘﮋوﻫﺸﯽ را در راﺳﺘﺎي. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮ. اﺳﺎس ارﺗﺒﺎط. [PDF]ﯽـ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﮋوﻫ - نشریات - ستاد مبارزه با مواد مخدر ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوري ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻤﯽ را در رﺷﺪ رواﻧﯽ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ. ﺑﺎر ﻣﯽ. آورﻧﺪ، ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻨﺦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوري ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد. ﻣﺨﺪر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. اﺳﺖ. روش: ..... ﻣﻘﯿﺎس ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ اﻋﺘﯿـﺎد. /81. 0. و ﺑـﺮاي زﯾـﺮ ﻣﻘﯿـﺎس. ﺗﺠﺮﺑﻪ. ي ﻣﺼﺮف. /69. 0. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﺗﺮﮐﯿـﺐ. ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ. سبک زندگی پیش از بارداری مادری مثل فرشته ها ۲۷ تیر ۱۳۹۶ - داشتن سبک زندگی بی تحرک، افزایش وزن مادر و خطر ابتلا به دیابت، فشارخون بالا، واریس و کمر درد را در دوران بارداری برای او به همراه می آورد. .... یکی از ملزوماتی که پیش از فرزند دار شدن به آن نیاز داریم تبدیل کردن خودمان به فردی با سلامت روان کامل و به دنباله ی آن آماده شدن محیط امن و آرام برای فرزند پروری است. [PDF]رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ - فصلنامه تحقیقات روانشناختی - ... ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی. ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق و ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﺷﻘﺎﻗﯽ، ﻓﻠﻮر رﺿﺎﯾﯽ. ﮐﺎرﮔﺮ. 64 .4. راﺑﻄﻪ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در داﻧﺶ. آﻣﻮزان .... اﻓﺮادﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزی در رواﺑـﻂ درﻣـﺎﻧﯽ اﻏﻠـﺐ ﺳﺮﺳـﺨﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ ﺑـﻮده و دﭼـﺎر. ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ، ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ. و. ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎن را ﻗﻄﻊ ﻣـﯽ. [PDF]کلیک کنید - انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران ازدواج موفق، تعالی و غنی سازی روابط زوجین و روابط اعضای خانواده، پیش بینی و پیشگیری از طالق و بازسازی زندگی پس از طالق. از ...... نقش تعدیل کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک فرزند پروری والدین و رضایت زناشویی فرزندان. ...... بینی سازگاری زناشویی بر پایۀ اضطراب، استرس و افسردگی زوجین. [PDF]دریافت فایل ۳ بهمن ۱۳۵۲ - بازشناساني و ارزيابي الگو ها و نظرات گوناگون در زمينه صورت بندي اوصاف و خصائل فرهنگ. درباره فلسفه .... آنجا كه مباني و قواعد بس ياري از پژوهش هاي دينداري در ايران، متأثّر از پيش ينه و مدل هاي غربي. ش كل ..... انديشمنداني نظير فارب )1977( دينداري را معادل اهتمام ديني دانسته كه نگرش ها، گرايش ها و كنش هاي. zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub پیش 94841. داد 94627. شرکت 94296. وی 92731. مختلف 92112. قانون 90763. شدن 90618. خبرنگار 88587. نشان 88242. آغاز 88092. امام 87033. شركت 86851 ..... تاثير 10810. بطور 10808. پیام 10798. كارشناسان 10781. لوله 10780. ظرفیت 10759. كشوري 10749. حقوقی 10737. عمراني 10737. کدام 10736. ارزیابی 10728. [DOC]فاطمه شهامت 80 ، زهره هاشمی 81 ، دکتر محمد جعفر یاحق 82 بحث: پژوهش حاضر نشان داد که بین سبک‌های دلبستگی دانشجویان و میزان افسردگی و اضطراب آنان ارتباط معناداری وجود دارد و با استفاده از نمرات سبک‌های دلبستگی می توان میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان را پیش بینی کرد. دلبستگی ایمن که در آن افراد می‌توانند به همدیگر اتکا کنند و روی دسترس بودن همدیگر در مواقع سخت حساب ... تجاوز 40 مرد به دختر 15 ساله در مالزی! | هشترود نیوز هشترود نیوز – تحقیقات جدید به مناسبت نزدیک شدن به روز بین المللی دیابت نشان می دهد که شکر بسیار مضرتر از آن چیزی است که افراد می پندارند و تاثیر منفی آن بر روی ..... هشترود نیوز ، با وجود پیش بینی ها و هشدارهای قبلی خیابانهای شهرستان هشترود ، قبل از بارش برف نمک پاشی نمی شوند که این امر موجب یخبندان خیابانها می شود. دانلود پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند ... ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - به صفحه دانلود فایل(پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید. ... خرید فایل( پروپوزال پیش بینی میزان خلاقیت با توجه به سبک های تفکر در دانش آموزان ( دختر و پسر ) مقطع متوسطه) لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم مدیریت ... درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( اکت ) – Dousti.Net ۴ تیر ۱۳۹۴ - شماری از بافتارباوران که از پیش بینی و کنترل سخن به میان می آورند، بافتارباواران کارکردی و آنانی که فقط پیش بینی رفتار را مطمح نظر قرار می دهند، .... اکت و نظریه چهارچوب ارتباطی دو شیوه متفاوت برای معنا دهی کلامی یا نگرش درباره تجارب فرد است، دو شیوه ای که حاصل تاریخچه کلامی یادگیری کلامی هستند. [PDF]جامعه اخالقی تعالی در مسجد نقش و قرآن - مجله دانشگاه علوم ... مطالعه حاضر به تبیین تجربیات روحی و روانی والدین از حاالت مثبت و منفی فرزندآوری و فرزندپروری با هدف شناخت مختصات این پدیده. پرداخته است. ...... نگرش و این سطح آگاهی دیگران که روش رفتاراشونم اثر گذاشته ما رو ناراحت می ...... های رضایت، استقامت و درنگ توانستند به طور منفی خرده مقیاس اضطراب و بی خوابی را پیش بینی. پروپوزال نقش سبک های فرزند پروری والدین در پیش بینی ... ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - پروپوزال نقش سبک های فرزند پروری والدین در پیش بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان (44809):اضطراب اجتماعی دانش آموزان سبک های ... پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین این آزمون اقتباس شده از پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین (PAS) که توسط شابین (1949) ساخته شده است می باشد. [DOC]فصل سوم شواهد علمی پژوهشگران بين سبک حل مسأله با درماندگی و سطح استرس ارتباط پيوسته ای يافته اند که پيش بينی کننده خودکشی در دانشجويان دانشگاه است. هم چنين ..... تأثير دوم تفکر طرحواره ای آن طوری که بک می گويد ، به خطاهای منطقی که افراد افسرده در ارزيابی موقعيت مرتکب می شوند, مربوط می گردد : آنها بر اساس شواهد محدود و يا حتی ... دانلود فایل کامل پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با ... ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ - شما به صفحه اختصاصی پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی ... فایل پروپوزال پیش بینی میزان خلاقیت با توجه به سبک های تفکر در دانش آموزان ( دختر و پسر ) مقطع متوسطه دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدبا سلام ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *